Infografer

Med våra infografer vill vi sätta fokus på talande fakta för den situation som världens fattiga befolkning befinner sig i och visa hur satsningar på jordbruk kan fungera som språngbräda ur fattigdom.

Infografer är ett effektivt sätt att kombinera text, bilder och design föra att visualisera olika typer av data. De kan användas i undervisningen på gymnasiet som utgångspunkt för diskussioner i grupper eller hela klassen.

Tillsammans med digitala verktyg som exempelvis Socrative och Mentimeter är de ett utmärkt sätt att synliggöra lärande.

Ladda ner infografer

Hunger och undernäring

Hämta bild

75 % av världens fattiga bor på landsbygden

Hämta bild

Hållbart jordbruk ökar produktiviteten

Hämta bild

Klimatkrisen slår hårt mot världens fattiga

Hämta bild

17 globala mål

Hämta bild

Jordbruk lyfter människor ur fattigdom

Hämta bild