Lina Ruto, foto George Kamau

Fakta kring uppdraget

Lina Ruto, foto George Kamau
Lina Ruto, foto George Kamau
Vad exakt gör man? När sker arbetet på plats i Kenya? Vad tar man med sig? Behövs vaccinationer? Vad händer om man inte pallar? Här nedan får du svar på allt du behöver veta om världens tuffaste jobb.

Hur är arbetet upplagt?

Vistelsen började med en introduktion tillsammans med kontaktpersoner We Effects regionkontor i Nairobi. Sedan följde tre veckors arbete tillsammans med Lina Ruto och hennes familj i Eldama Ravine som ligger i Baringo County i Kenya. De avslutades med avkoppling och debriefing i Nairobi innan hemresan.

Ezra Kipkoech, Caleb Kipkemoi, Isaiah Kipkirui , Wilson Kapkiai , Eli Kipkosgei, Bethwel Kiprono , Lina Ruto ,Ruth Jerop Foto: George Kamau

Vilket stöd gav We Effect för att förbereda Anna för jobbet?

We Effect hade en introduktionsdag i Stockholm för slutkandidaterna, där vi berättade om arbetet och det fanns tillfälle att ställa frågor. Vår personal fanns hela tiden tillgänglig för att svara på frågor och personal på plats i Kenya tog emot.

Varför gör We Effect det här? Använder ni biståndspengar till resan?

We Effect är en biståndsorganisation och de pengar vi förfogar över går till vår biståndsverksamhet.  Världens tuffaste jobb finansierads med ett särskilt bidrag från biståndsmyndigheten Sida för kommunikationsarbete. Vistelsen i Kenya finansierads med pengar som är avsedda för att kommunicera kring situationen i utvecklingsländerna och vad som driver utveckling. Vi ville med Världens tuffaste jobb väcka engagemang och få människor i Sverige att agera för att ökad jämställdheten för kvinnor i fattiga länder eftersom det är en förutsättning för att vi ska nå de globala målen och utrota extrem fattigdom och hunger 2030.

Världens tuffaste jobb har genomförts fem gånger. Utmaningen har gett oss uppmärksamhet i medier och möjlighet att berätta om vilka utmaningar och möjligheter jordbrukande kvinnor i Afrika har och vad som krävs för att de ska kunna ta steget ur fattigdomen.

Kvinnor i de länder där We Effect arbetar behöver mat på bordet, tak över huvudet, utbildning i entreprenörskap och jordbruksmetoder och en jämställd familjesituation för att kunna bli ekonomiskt självständiga och delta i samhället på samma villkor som män. Om de får sådana möjligheter kan de också bidra till ett bättre samhälle för alla.

Vad innebär Världens tuffaste jobb?

Lina Ruto sköter familjens jordbruk och tar hand om 11 barn. Anna fick hjälpa Lina med alla de dagliga sysslorna, främst i jordbruket men även sådant som att hämta vatten, samla ved och laga mat. I tre veckor levde hon med familjen Ruto och delade deras vardag, från glädjeämnen och socialt umgänge till hårt arbete. Hon fick dessutom arbeta för We Effect med att dokumentera sin upplevelse av att arbeta som kvinnlig jordbrukare i Kenya. Materialet lades ut löpande i en blogg på vår hemsida och i sociala medier. Insatsen för We Effect fortsätte när hon kom hem till Sverige där Anna ställde upp i intervjuer och berättade om sina erfarenheter i Kenya.

Vad är det för standard på boendet?

Anna bodde hos familjen, i ett eget rum med en enkel madrass att sova på. Det fanns tillgång till myggnät, men i övrigt mycket få bekvämligheter. Familjen Ruto hade inte elektricitet indraget i sitt hus och mobilen laddades med solceller. Det fanns inte heller dusch eller wc, utan hon fick tvätta sig med hjälp av en vattenbalja och toaletten var ett slags utedass. De dagar som tillbringades i Nairobit inkvarterades hon med enkel standard men med tillgång till dusch, toalett och el.

Linas hus. Foto: George Kamau

Får man turista eller åka på safari?

We Effect planerade inte några turistaktiviteter under vistelsen i Kenya. Eftersom vi är en biståndsorganisation kan vi inte bekosta sådana aktiviteter. Om den person vi rekryterat hade velat stanna längre i Kenya eller i regionen hade vi försökt ta hänsyn till det. Alla extra kostnader hade då fått täckas av den resande.

Hur ser det ut vad gäller sjukdomar och vaccinationer?

Den som rekryteras för Världens tuffaste jobb får utförlig information och stöd vad gäller vaccination och hälsofrågor. Vissa vaccinationer är nödvändiga för att resa till Kenya, andra är valfria. Alla kostnader som uppstår för vaccinationer eller sjukvård täcks av We Effect. Vi följer noga utvecklingen kring Covid-19 och ser över situationen när resan närmar sig.

Gick det att använda mobil i byn?

Ja, mottagningen fungerade relativt bra där familjen Ruto bor och det gällde även dataöverföring. Det gick bra att både ringa och surfa på mobilen under vistelsen med familjen, men störningar och avbrott förekom. Det fanns också möjlighet att ladda mobilen med solcellsladdare. En sådan tillhandahöll We Effect.

Vad behöver man ta med sig?

Praktiska kläder och skor för att arbeta i ett varmt klimat är det viktigaste. Personliga hygienartiklar och mediciner är förstås en självklarhet. Solskydd och myggmedel är nödvändigt, men går att köpa på plats i Kenya. We Effect såg till att den som reste var försedd med smart mobil och bärbar dator – men självklart fick man ta med egen utrustning. Möjligheterna att ladda elektronisk utrustning var dock begränsad.

Kornas betesmark. Foto: George Kamau

Gav We Effect någon kompensation om man behöver ta ledigt från mitt vanliga jobb?

We Effect stod för uppehälle under hela vistelsen och betalade en symbolisk lön på 40 kronor per arbetsdag, vilket är snittlönen för en jordbrukare i Kenya. Vi kan inte kompensera den som reser för utebliven inkomst eller dylikt.

Vad händer om man skulle vilja avbryta uppdraget?

Om något allvarligt, akut problem uppstår och We Effect inte kan hjälpa till med att lösa problemet, skulle vi givetvis gett fullt stöd för att avbryta anställningen. Det är därför viktigt att den som åker noga har tänkt igenom vilka utmaningar uppdraget innebär. Vistelsen kan bara avbrytas vid oväntade och allvarliga händelser, som exempelvis sjukdom eller olycksfall.

Hur går rekryteringen till?

Efter den första ansökan valde vi ut ett tiotal slutkandidater.

Dessa fick en introduktionsdag med personliga intervjuer (digitalt pga av covid-19). Finalisterna filmades när de berättade om sig själva och varför de ville ha världens tuffaste jobb. Presentationsfilmerna lades upp på vår kampanjsajt och den som sökte fick vara förberedd på att de förväntades ställa upp på intervjuer med media.

Det som avgjorde vem vi valde ut för uppdraget var personegenskaper, förmåga att kommunicera och använda sociala medier, samt tidigare erfarenheter som är relevanta i sammanhanget. Lina Ruto och hennes familj i Kenya konsulterades i den sista fasen av rekryteringen.

Lina Ruto, foto George Kamau