Lina Ruto, foto George Kamau

Frågor och svar

Lina Ruto, foto George Kamau
Lina Ruto, foto George Kamau
Vad exakt är det jag ska göra? När sker arbetet på plats i Kenya? Vad ska jag ha med mig? Behöver jag vaccinera mig? Vad händer om jag inte pallar? Här nedan får du svar på allt du behöver veta om du vill ansöka om världens tuffaste jobb.

När sker världens tuffaste jobb?

Vistelsen i Kenya är planerad till 2-22 maj 2022. Det är därför en förutsättning att du har möjlighet att vara borta den perioden. Vi följer dock situationen kring Covid-19 noga för att kunna vidta åtgärder i god tid om arbetet behöver skjutas upp.

Hur är arbetet upplagt?

Vistelsen börjar med en introduktion tillsammans med kontaktpersoner We Effects regionkontor i Nairobi. Sedan följer tre veckors arbete tillsammans med Lina Ruto och hennes familj i Eldama Ravine som ligger i Baringo County i Kenya. De avslutas med avkoppling och debriefing i Nairobi innan hemresan.

Ezra Kipkoech, Caleb Kipkemoi, Isaiah Kipkirui , Wilson Kapkiai , Eli Kipkosgei, Bethwel Kiprono , Lina Ruto ,Ruth Jerop Foto: George Kamau

Vad får jag för stöd från We Effect för att förbereda mig för jobbet?

We Effect kommer att ha en introduktionsdag i Stockholm för slutkandidaterna, där vi berättar om arbetet och det finns tillfälle att ställa frågor. Vår personal finns hela tiden tillgänglig för att svara på frågor och vi har personal på plats i Kenya som tar emot dig.

Varför gör We Effect det här? Använder ni biståndspengar till resan?

We Effect är en biståndsorganisation och de pengar vi förfogar över går till vår biståndsverksamhet.  Världens tuffaste jobb finansieras med ett särskilt bidrag från biståndsmyndigheten Sida för kommunikationsarbete. Vistelsen i Kenya finansieras med pengar som är avsedda för att kommunicera kring situationen i utvecklingsländerna och vad som driver utveckling. Vi vill med Världens tuffaste jobb väcka engagemang och få människor i Sverige att agera för att ökad jämställdheten för kvinnor i fattiga länder eftersom det är en förutsättning för att vi om nio år ska nå de globala målen och utrota extrem fattigdom och hunger.

Världens tuffaste jobb har genomförts fyra gånger tidigare. Utmaningen ger oss uppmärksamhet i medier och möjlighet att berätta om vilka utmaningar och möjligheter jordbrukande kvinnor i Afrika har och vad som krävs för att de ska kunna ta steget ur fattigdomen.

Kvinnor i de länder där We Effect arbetar behöver mat på bordet, tak över huvudet, utbildning i entreprenörskap och jordbruksmetoder och en jämställd familjesituation för att kunna bli ekonomiskt självständiga och delta i samhället på samma villkor som män. Om de får sådana möjligheter kan de också bidra till ett bättre samhälle för alla.

Vad kommer jag att göra?

Lina Ruto sköter familjens jordbruk och tar hand om 11 barn. Du kommer att hjälpa Lina med alla de dagliga sysslorna, främst i jordbruket men även sådant som att hämta vatten, samla ved och laga mat. I tre veckor kommer du att leva med familjen Ruto och dela deras vardag, från glädjeämnen och socialt umgänge till hårt arbete. Du kommer dessutom att arbeta för We Effect med att dokumentera din upplevelse av att arbeta som kvinnlig jordbrukare i Kenya. Ditt material kommer att läggas ut löpande i en blogg på vår hemsida och i sociala medier. Din insats för We Effect kommer att fortsätta när du är hemma i Sverige genom att du förväntas ställa upp i intervjuer om dina erfarenheter i Kenya.

Vad är det för standard på boendet?

Du kommer att bo med familjen, i ett eget rum med en enkel madrass att sova på. Det finns tillgång till myggnät, men i övrigt mycket få bekvämligheter. Familjen Ruto har inte elektricitet indraget i sitt hus och mobilen laddas genom en solcell. Det finns inte heller dusch eller wc, utan du får tvätta dig med hjälp av en vattenbalja och toaletten är ett slags utedass. De dagar som tillbringas i Nairobi kommer du att inkvarteras med enkel standard men med tillgång till dusch, toalett och el.

Linas hus. Foto: George Kamau

Får man turista eller åka på safari?

We Effect har inte planerat för några turistaktiviteter under vistelsen i Kenya. Eftersom vi är en biståndsorganisation kan vi inte bekosta sådana aktiviteter. Om den person vi rekryterar vill stanna längre i Kenya eller i regionen så försöker vi ta hänsyn till det. Alla extra kostnader måste då täckas av den resande.

Hur ser det ut vad gäller sjukdomar och vaccinationer?

Den som rekryteras för Världens tuffaste jobb kommer att få utförlig information och stöd vad gäller vaccination och hälsofrågor. Vissa vaccinationer är nödvändiga för att resa till Kenya, andra är valfria. Alla kostnader som uppstår för vaccinationer eller sjukvård täcks av We Effect. Vi följer noga utvecklingen kring Covid-19 och ser över situationen när resan närmar sig.

Går det att använda mobil i byn där jag kommer att bo?

Ja, mottagningen fungerar relativt bra där familjen Ruto bor och det gäller även dataöverföring. Det bör gå bra att både ringa och surfa på mobilen under vistelsen med familjen, men störningar och avbrott kan förekomma. Det finns också möjlighet att ladda mobilen med solcellsladdare. En sådan kommer We Effect att förse med.

Vad behöver jag ta med mig?

Praktiska kläder och skor för att arbeta i ett varmt klimat är det viktigaste. Personliga hygienartiklar och mediciner är förstås en självklarhet. Solskydd och myggmedel är nödvändigt, men går att köpa på plats i Kenya. We Effect kommer att se till att den som reser är försedd med smart mobil och bärbar dator – men självklart får man ta med egen utrustning. Möjligheterna att ladda elektronisk utrustning är dock begränsad.

Kornas betesmark. Foto: George Kamau

Ger We Effect någon kompensation om jag behöver ta ledigt från mitt vanliga jobb?

We Effect står för uppehälle under hela vistelsen och betalar en symbolisk lön på 40 kronor per arbetsdag, vilket är snittlönen för en jordbrukare i Kenya. Vi kan inte kompensera den som reser för utebliven inkomst eller dylikt.

Vad händer om jag vill avbryta uppdraget?

Om något allvarligt, akut problem uppstår och We Effect inte kan hjälpa till med att lösa problemet, får du givetvis fullt stöd av vår organisation om du behöver avbryta anställningen. Det är viktigt att du noga har tänkt igenom vilka utmaningar uppdraget innebär. Vistelsen kan bara avbrytas vid oväntade och allvarliga händelser, som exempelvis sjukdom eller olycksfall.

Hur går rekryteringen till?

Efter den första ansökan, som görs här, väljer vi ut ett tiotal slutkandidater.

Dessa får komma till vårt huvudkontor i Stockholm, för en introduktionsdag med personliga intervjuer. Finalisterna kommer också att filmas när de berättar om sig själva och varför de vill ha världens tuffaste jobb. Presentationsfilmerna kommer att läggas upp på vår kampanjsajt och den som söker bör vara förberedd på att de förväntas ställa upp på intervjuer med media.

Det som avgör vem vi väljer ut för uppdraget är personegenskaper, förmåga att kommunicera och använda sociala medier, samt tidigare erfarenheter som är relevanta i sammanhanget. Lina Ruto och hennes familj i Kenya kommer också att konsulteras i den sista fasen av rekryteringen.

Har du en fråga som inte besvaras ovan? Maila till tuffastejobbet@weeffect.org så återkommer vi så fort vi kan.

Lina Ruto, foto George Kamau