We Effects ekonomi

Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen kan du bland annat läsa hur We Effect har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

Ladda ner vår Verksamhetsberättelse 2020

Lön och arvoden

We Effects styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Nuvarande Generalsekreterare Anna Tibblin har en månadsinkomst på 91 555 kronor, 80 procent är ersättning från We Effect och 20 procent är ersättning från Vi-skogen. Övrig ersättning utgår från vårt kollektivavtal. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. We Effects styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

Revisorer

Auktoriserad revisor
Erik Albenius, PwC Sverige

Suppleant
Cecilia Luther, PwC Sverige

Förtroendevalda revisorer
Hans Eklund (ordinarie)
Kristina Bengtsson, LRF (suppleant)