We Effects ekonomi

Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen kan du bland annat läsa hur vi på We Effect har använt våra pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

Ladda ner 2023 års berättelse här och årsredovisning här.

Lön och arvoden

We Effects styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Nuvarande Generalsekreterare Anna Tibblin har en månadsinkomst på 96 150 kronor från We Effect. Övrig ersättning utgår från vårt kollektivavtal. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. We Effects styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

Revisorer

Auktoriserad revisor
Josefine Fors, Grant Thornton

Suppleant
Pernilla Zetterström Varverud, Grant Thornton

Förtroendevalda revisorer
Hans Eklund (ordinarie)
Kristina Bengtsson, LRF (suppleant)