Om oss

We Effect bildades 1958. Vi ser fattigdomsbekämpning som ett långsiktigt, hållbart och förebyggande arbete – därför är det viktigt för oss att samarbeta med organisationer som finns i de länder där våra projekt också finns. Vi arbetar i över 20 länder i fyra världsdelar.

Kooprationen är grunden

Kooperationen har varit avgörande i förvandlingen av Sverige, från ett omodernt och ojämlikt samhälle till vad vi är idag. Det finns fortfarande länder ute i världen som är på väg att göra samma resa. Därför stödjer vi kooperativ och andra demokratiska grupper där man arbetar tillsammans för att förändra samhället. Det finns inga gränser för vad du och vi kan åstadkomma tillsammans.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med landsbygdsutveckling, bostäder, tillgång till mark och jämställdhet.