Om oss

Runt hela världen lever miljontals människor i svår fattigdom. Många har inte mat för dagen, andra saknar tak över huvudet. We Effect vill förändra detta. Vi vill bekämpa fattigdomen och vi vill göra det genom långsiktigt arbete.

Vi på We Effect brukar prata om vi-effekten. Det är när människor tillsammans hjälper sig själva, när de organiserar sig och tillsammans lyfter sig ur fattigdomen. Det kan ske på många sätt, men några faktorer är grundläggande. Människor som lever i fattigdom saknar ofta utbildning, tillgång till mänskliga rättigheter och möjligheter att organisera sig. Det är där We Effect kommer in i bilden; vi arbetar i huvudsak med medlemsbaserade organisationer som kan stärka sina medlemmars röster och kunskaper och på så sätt förbättra deras möjlighet att ta sig ur fattigdomen för gott.

We Effect bildades 1958. Vi ser fattigdomsbekämpning som ett långsiktigt, hållbart och förebyggande arbete – därför är det viktigt för oss att samarbeta med organisationer som finns i de länder där våra projekt också finns. Vi arbetar i över 20 länder i fyra världsdelar.

Vi vill att minst hälften av allt bistånd ska gå till kvinnor, eftersom en stor del av de som lever i fattigdom på landsbygden är just kvinnor – och kvinnorna står ofta utanför samhället. Detta måste förändras för att arbetet ska vara långsiktigt.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med landsbygdsutveckling, bostäder, tillgång till mark och jämställdhet.

Hjälp till självhjälp

We Effect tänker och agerar långsiktigt; det skiljer oss från andra biståndsorganisationer. Vi inser nödvändigheten av katastrofhjälp. Men vi försöker hellre undvika att katastrofer inträffar.

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, värdiga bostäder. Hur stora och komplexa frågorna än må vara samarbetar vi alltid med lokala organisationer för att förändringen ska bestå. Och alltid utifrån grundtanken ”hjälp till självhjälp”. Med andra ord: Tillsammans blir människor starka (med lite hjälp från dig). En vi-effekt uppstår.

Kooperationen har varit avgörande i förvandlingen av Sverige, från ett omodernt och ojämlikt samhälle till vad vi är idag. Det finns fortfarande länder ute i världen som är på väg att göra samma resa. Därför stödjer vi kooperativ och andra demokratiska grupper där man arbetar tillsammans för att förändra samhället. Det finns inga gränser för vad du och vi kan åstadkomma tillsammans.