Visselblåsartjänst

We Effect har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer.

Syftet är att uppmuntra allmänhet, medarbetare och samarbetspartners att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier och att säkerställa en säker utredningsprocess. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå och är ett led i vår plan att förbättra hanteringen av anti-korruption.

Vill du rapportera avvikelser?
Läs mer på denna länk

Riktlinjer för visselblåsartjänst

Riktlinjer för visselblåsartjänst

Läs/ladda ner

Whistleblowing guidelines

Read/download

In other languages:

In English:
We Effect has a Whistle Blowing System. We encourage the public, colleagues and collaborators to report and communicate all suspected irregularities with full confidentiality. The service decreases the risk of anomalies and is a part of our strategy to improve We Effect’s Anti-Corruption work.

External tool for Whistle Blowing:
report.whistleb.com/en/weeffect

En Español:
We Effect tiene un sistema de denuncias de irregularidades, llamado el servicio Whistleblowing. Alentamos al público, a colegas y colaboradores a informar y comunicar todas las sospechas de irregularidades con confidencialidad total.
Para saber mas visita: latin.weeffect.org/america-latina/denuncia-de-irregularidades

La herramienta externa para denuncias, el serivicio Whistleblowing:
report.whistleb.com/es/weeffect

Em português:
O serviço de denúncias oferece uma oportunidade para reportar conduta suspeita; algo que não esteja de acordo com os nossos valores, regulamentos e políticas. O nosso serviço de denúncias é um sistema que visa reduzir riscos. É uma importante ferramenta para promover altos padrões éticos e manter a confiança entre nós.

Ferramenta externa de denúncias, serviço de Whistleblowing:
report.whistleb.com/pt-PT/weeffect

Swahili:

Huduma ya upigaji filimbi:
report.whistleb.com/sw/weeffect

Arabic:

: خدمتنا للإبلاغ عن المخالفات
report.whistleb.com/ar/weeffect