Visselblåsartjänst

We Effect har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policyer och riktlinjer.

Syftet är att uppmuntra allmänhet, medarbetare och samarbetspartners att kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier och att säkerställa en säker utredningsprocess. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå och är ett led i vår plan att förbättra hanteringen av anti-korruption.

Vill du rapportera avvikelser?
Läs mer på denna länk

Riktlinjer för visselblåsartjänst

Riktlinjer för visselblåsartjänst

Läs/ladda ner