Alla har rätt till en bostad

En värdig bostad är en mänsklig rättighet. We Effect är ledande i arbetet för allas rätt till ett hem och samarbetar med HSB och Riksbyggen för att människor i fattigdom ska få ett tryggt, långsiktigt boende.

Att ha en egen bostad innebär att kunna stänga och låsa om sig, att ha en privat plats att sköta sin hygien på och att ha möjlighet att laga mat och göra läxor i fred. Det är en trygghet och en förutsättning för att klara av livet. 

Miljontals människor är hemlösa idag. Många på grund av fattigdom, krig och klimatförändringar. Ännu fler, 1,8 miljarder människor, lever i bristfälliga bostäder med begränsad tillgång till rent vatten, sanitet och elektricitet. Om utvecklingen fortsätter som idag riskerar 35 procent av jordens befolkning stå utan adekvat bostad 2030. 

Bostadskooperativ mot hemlöshet 

Vår metod för att fler ska få tillgång till en värdig bostad är kooperativ. Det vill säga att människor går ihop och organiserar sig. We Effect driver bostadsprojekt i länder som Filippinerna, El Salvador och Uganda, där vi stödjer bostadskooperativ som styrs av medlemmarna själva. Den kooperativa modellen bygger på aktivt deltagande i både byggnadsprocess och underhåll av bostäder och ger människor inflytande i skapandet av sina hem och bostadsmiljöer. Genom en gemensam spar- och lånegrupp, som kallas solidaritetsfond, hjälps gruppen åt att spara till insatser, markköp och bostadsbygge. Dessutom utbildas medlemmarna i kooperativet i bland annat hushållsekonomi och låneregler för att stärka den ekonomiska kunskapen. Det är ett unikt sätt att förena demokrati med affärsutveckling.  

Tillsammans med våra lokala partnerorganisationer runt om världen stöttar vi bostadskooperativ i att bygga bostäder och ger dem tillgång till utbildningar i bland annat hållbart jordbruk och att anlägga köksträdgårdar.  

En trygg bostad motverkar fattigdom  

Boendefrågan är inkluderad i majoriteten av We Effects program runt om i världen. Vi vänder oss bland annat till flyktingar i Filippinerna, teplantagearbetare i Sri Lanka och urfolk och landsbygdsbefolkning i Östafrika.  

Vi arbetar också med politisk påverkan för att politiker ska skapa förutsättningar för en inkluderande och fungerande bostadspolitik. Vi sätter bostadskooperativ i kontakt med makthavare och ger utbildningar i hur medlemmarna kan driva frågan om rätten till bostad politiskt. Till exempel har vårt påverkansarbete bidragit till förbättrad lagstiftning om markägande i Kenya, Uganda och Tanzania, vilket är ett viktigt första steg mot en trygg och långsiktig boendesituation. 

Fler bostäder med HSB och Riksbyggen 

En stor anledning till att miljontals människor idag inte har tak över huvudet är klimatrelaterade katastrofer. Filippinerna är ett exempel. Här är fattigdomen utbredd och många lever i slumliknande områden. Dessutom har återkommande tyfoner förstört miljontals människors hem bara de senaste åren. Och stormarna tilltar i styrka och frekvens. Många som lever i fattigdom har enkla, osäkra bostäder som inte klarar av ett allt hårdare klimat. Därför samarbetar vi med HSB och Riksbyggen i just Filippinerna, där målet är att bygga bostäder som står kvar, även i extremväder.