Publikationer

Här hittar du material som är möjligt att ladda ner som PDF.

Strategi och verksamhetsberättelse

Bondebarometern 2021

Läs/ Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2020

Läs/Ladda ner

Vi-skogen & We Effect Interim Strategy 2020-2022

Läs/Ladda ner

Strategi 2017-2021

Läs/ladda ner

Verksamhetsberättelse 2019

Läs/Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2018

Läs/ladda ner

Rapporter

The Right to Housing 2018-2020

Läs/ladda ner

Effektrapport We Effect 2020

Läs/ladda ner

WE EFFECT VIETNAM

Läs/ladda ner

WE EFFECT CAMBODIA

Läs/ladda ner

Women's right to food - putting gender justice on the table

Läs/Ladda ner

Rättvis mat till alla!

Läs/Ladda ner

Coronapandemin slår hårt mot världens utsatta

Läs/Ladda ner

Bonde med livet som insats 2020

Läs/Ladda ner

Effektrapport We Effect 2019

Läs/ladda ner

Defending women - defending the planet

Läs/Ladda ner

Jämställdhetseffekten

Läs/ladda ner

Reducing poverty through agriculture

Läs/ladda ner

SALM Training Material

Läs/Ladda ner

Pandemin trängde undan biståndet i media

Läs/ladda ner

Policy

Insamlingspolicy

Läs/Ladda ner

Anti-korruptionspolicy

Läs Ladda ner

Code of conduct

Läs/Ladda ner