Vi behöver er hjälp i kampen mot fattigdom

We Effect förändrar människors liv. Vi förser dem med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans, bland annat för att anpassa sig till accelererande klimatförändringar. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. För att lyckas behöver vi börja med att förändra situationen för de mest utsatta – kvinnor och flickor, och vi behöver er hjälp!

Om kvinnor skulle ha samma rättigheter som män skulle fler barn gå i skolan och fler familjer ha mat på bordet. Därför arbetar vi med långsiktigt utvecklingsbistånd med ett starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter. Genom att stärka kvinnor och flickor bidrar vi till att utrota de strukturella hinder som förhindrar utvecklingen mot en rättvisare värld.

Vi vet att fattigdomsbekämpning görs bäst tillsammans, därför behöver vi er hjälp för att lyckas. Tillsammans kan vi bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling samtidigt som ni som företag bygger mervärde för era kunder och anställda.

Det finns flera sätt att stödja vårt arbete över hela världen. Vad passar bäst för ditt företag?

Kontakta gärna vår företagsgrupp via partnerskap@weeffect.se, telefon: 08-120 371 00 eller direkt:

Peter Nordengren

Key account manager

Ge en företagsgåva idag!

Ge er gåva idag!