Företag

Vi behöver er hjälp i kampen mot fattigdom.

We Effect förändrar människors liv. Vi förser dem med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans, bland annat för att anpassa sig till accelererande klimatförändringar. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. För att lyckas behöver vi börja med att förändra situationen för de mest utsatta – kvinnor och flickor.

Om kvinnor skulle ha samma rättigheter som män skulle fler barn gå i skolan och fler familjer ha mat på bordet. Därför arbetar vi med långsiktigt utvecklingsbistånd med ett starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter. Genom att stärka kvinnor och flickor bidrar vi till att utrota de strukturella hinder som förhindrar utvecklingen mot en rättvisare värld.

Vi vet att fattigdomsbekämpning görs bäst tillsammans, därför behöver vi er hjälp för att lyckas. Tillsammans kan vi bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling samtidigt som ni som företag bygger mervärde för era kunder och anställda. Det finns flera sätt att stödja vårt arbete över hela världen. Vad passar bäst för ditt företag?

Det finns flera sätt för företag att stödja We Effects arbete. Kontakta gärna vår företagsgrupp via e-post partnerskap@weeffect.se eller telefon: 08-120 371 00. För att skänka en gåva, besök våra gåvosidor (kryssa i ”företag” under kunduppgifter).

Medlemsföretag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av berättelser och nyheter.

{{ registrationMessage }}
*Dina uppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer här.