Inbetalningsinstruktion HSB

Alla inbetalningar av gåvor ska göras till bankgiro 900-6719. Observera att OCR-numren kan användas flera gånger.

HSB Riksförbund

Lönegiv 900037458
2-kronan 900037755
1000 kr/lägenhet 900037557
Medlemsutträde 900037656
Nöjdkundindex 900039652
Övriga gåvor 900039553

HSB Projektpartner

Lönegiv 900050055
2-kronan 900049552
1000 kr/lägenhet 900049651
Medlemsutträde 900049750
Nöjdkundindex 900049859
Övriga gåvor 900049958

HSB Bostad

Lönegiv 900050758
2-kronan 900050154
1000 kr/lägenhet 900051053
Medlemsutträde 900050857
Nöjdkundindex 900051152
Övriga gåvor 900050956

HSB Göteborg

Lönegiv 900051657
2-kronan 900051251
1000 kr/lägenhet 900051350
Medlemsutträde 900051756
Nöjdkundindex 900051459
Övriga gåvor 900051558

HSB Göta

Lönegiv 900052358
2-kronan 900051855
1000 kr/lägenhet 900051954
Medlemsutträde 900052259
Nöjdkundindex 900052051
Övriga gåvor 900052150