Gåvor till We Effect – frågor och svar

Hur används pengarna jag skänker?

Alla produkter, projekt och aktiviteter när du skänker pengar till We Effect eller handlar vår gåvoshop är exempel på vad dina pengar kan användas till. Pengarna används alltid där de gör mest nytta!

We Effect arbetar för att utrota fattigdomen i världen. Vi gör det genom att fokusera på jämställdhet, kvinnor och hjälp till självhjälp, där människor tillsammans organiserar sig för att få en starkare röst. Då blir effekten att fler familjer får ökade inkomster, mat på bordet och tak över huvudet.

När du ger bort fröplantor, ger en gåva, minnesgåva, handlar i vår gåvoshop eller blir månadsgivare eller på  annat sätt stödjer We Effect är du med och stöjder vårt arbete. För att säkra tillgången till mat främja vi små ekologiska odlingar hos bönder runt om i världen. De får bland annat stöd i ekologiska odlingsmetoder, lära sig bygga värdiga bostäder, öka jämställdheten och minska klimatpåverkan – allt för att kunna ta klivet ur fattigdomen för gott.

Vad betyder det att ni har 90-konto?

För insamlingsorganisationer med 90-konto finns det regler för hur intäkterna får användas. För varje hundralapp som kommer in får högst 25 kr gå till annat än ändamålet. Insamlingen till ett 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. De godkänner bara organisationer som har skäliga insamlingskostnader och sunda marknadsföringsmetoder.

Det här är våra programområden:
Hållbar landsbygdsutveckling

De flesta i världen som lever i fattigdom bor på landsbygden. Att hjälpa dem att utveckla sitt jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom.

Värdiga bostäder

Idag saknar en miljard människor en värdig bostad. Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus.

Spar- och lånegrupper

Vi stödjer medlemsbaserade grupper som tillhandahåller eller kämpar för  olika lösningar för sparande, lån och försäkring.

Ökad jämställdhet

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Ökad jämställdhet leder även till minskad fattigdom och hunger.

En hållbar miljö och minskade klimatförändringar

Medvetande kring miljöfrågor och klimatförändring genomsyrar alla våra program. Våra program arbetar för att minska negativa effekter av klimatförändringar och för en hållbar miljö.

Alla människors rätt till mark

Det krävs mark både för att kunna bruka jorden och för att kunna bygga värdiga bostäder.

Rättighetsbaserat arbete

Våra program utvecklas i dialog med partnerorganisationer och genomsyras av ansvar, transparens, icke-diskriminering och meningsfullt deltagande.

Tillbaka till gåvoshopen