Gåvor till We Effect – frågor och svar

Alla produkter, projekt och aktiviteter när du skänker pengar till We Effect eller handlar vår gåvoshop är exempel på vad dina pengar kan användas till. Pengarna används alltid där de gör mest nytta! We Effect är godkänd för skattereduktion av Skatteverket. Läs mer om hur du gör för att skattereducera din gåva. 

Hur används pengarna jag skänker?

We Effect arbetar för att utrota fattigdomen i världen. Vi gör det genom att fokusera på jämställdhet, kvinnor och hjälp till självhjälp, där människor tillsammans organiserar sig för att få en starkare röst. Då blir effekten att fler familjer får ökade inkomster, mat på bordet och tak över huvudet.

När du ger bort fröplantor, ger en gåva, minnesgåva, handlar i vår gåvoshop eller blir månadsgivare eller på  annat sätt stödjer We Effect är du med och stöjder vårt arbete. För att säkra tillgången till mat främja vi små ekologiska odlingar hos bönder runt om i världen. De får bland annat stöd i ekologiska odlingsmetoder, lära sig bygga värdiga bostäder, öka jämställdheten och minska klimatpåverkan – allt för att kunna ta klivet ur fattigdomen för gott.

Det här är våra programområden:
Hållbar landsbygdsutveckling

De flesta i världen som lever i fattigdom bor på landsbygden. Att hjälpa dem att utveckla sitt jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom.

Värdiga bostäder

Idag saknar en miljard människor en värdig bostad. Genom utbildning och rådgivning får medlemmar i bostadskooperativ lära sig att bygga sina egna hus.

Spar- och lånegrupper

Vi stödjer medlemsbaserade grupper som tillhandahåller eller kämpar för  olika lösningar för sparande, lån och försäkring.

Ökad jämställdhet

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Ökad jämställdhet leder även till minskad fattigdom och hunger.

En hållbar miljö och minskade klimatförändringar

Medvetande kring miljöfrågor och klimatförändring genomsyrar alla våra program. Våra program arbetar för att minska negativa effekter av klimatförändringar och för en hållbar miljö.

Alla människors rätt till mark

Det krävs mark både för att kunna bruka jorden och för att kunna bygga värdiga bostäder.

Rättighetsbaserat arbete

Våra program utvecklas i dialog med partnerorganisationer och genomsyras av ansvar, transparens, icke-diskriminering och meningsfullt deltagande.

Vad betyder det att ni har 90-konto?

För insamlingsorganisationer med 90-konto finns det regler för hur intäkterna får användas. För varje hundralapp som kommer in får högst 25 kr gå till annat än ändamålet. Insamlingen till ett 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. De godkänner bara organisationer som har skäliga insamlingskostnader och sunda marknadsföringsmetoder.

Kan jag få skattereduktion för mina gåvor?

We Effect är godkända för skattereduktion. Som givare kan du få upp till 3000 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till gåvomottagare som är godkända av Skatteverket. Skattereduktionen är på 25 procent av det sammanlagda gåvobeloppet. För att få skattereduktion måste varje enskild gåva vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor sammanlagt på ett år. Högsta beloppet som ger skattereduktion är 12 000 skänkta kronor och du kan få max 3000 kronor i skattereduktion. Gåvor till We Effect eller andra organisationer som godkänts av Skatteverket räknas.

Läs samtliga villkor för skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Tillbaka till gåvoshopen