Ett företagsupprop för världen: #StarkareTillsammans

Från höger: Ethel Chikho, Estele Jayilosi, Estele Eliya, Alefa Yembekezani, Anastasia Mumba. Kvinnorna är alla med i en bondegrupp i Malawi. Fotograf: Marcus Lundstedt
Från höger: Ethel Chikho, Estele Jayilosi, Estele Eliya, Alefa Yembekezani, Anastasia Mumba. Kvinnorna är alla med i en bondegrupp i Malawi. Fotograf: Marcus Lundstedt

Upp emot en halv miljard människor kan komma att knuffas ut i fattigdom. 130 miljoner människor riskerar akut hungersnöd. Coronakrisen drabbar alla – men de som saknar reserver drabbas hårdast. Enligt FN kan fler dö av hunger än av viruset. Flera årtionden av utveckling riskerar att gå förlorade.

Nu krävs både mat på bordet och minskad sårbarhet för framtiden. Vi måste kombinera långsiktig utveckling med att bemöta krisen här och nu.

We Effect samarbetar med 160 lokala organisationer i 23 länder. Coronakrisen slår skoningslöst mot deras medlemmar. Svårast är situationen för kvinnor. Rapporterna visar hur både hunger, våld och utsatthet ökar.

Priserna på basfödan majs har mångdubblats i flera länder. I Kenya har kaffefabrikerna stängt och i Colombia har bönderna utegångsförbud och kan inte skörda årets kaffebönor. Många bondefamiljer lever ur hand i mun. En utebliven skörd, en stängd marknad eller förbud att jobba på åkern betyder hunger och nöd.

We Effect arbetar för rätten till mat och en trygg bostad. Det handlar om att säkra tillgång till näringsriktig mat och motverka hunger, men det handlar också om stöd till småföretagande och affärsutveckling, tillgång till marknader där småbönder kan sälja sina produkter och där kvinnliga småbrukare står i centrum. Genom stöd till bostadskooperativ når vi även ut till fattiga människor i städerna.

Genom kampanjen #StarkareTillsammans stödjer vi We Effects arbete med de organisationer som lamslagits av krisen. På kort sikt vill vi säkra att småbrukare kan producera mer mat. Det kan handla om stöd med utsäde, andra insatsvaror eller korta krediter, särskilt för kvinnor. På lite längre sikt vill vi minska sårbarheten för framtida kriser genom att bygga upp trygga matsystem som inkluderar människor som lever i fattigdom.

Tillsammans gör vi skillnad

We Effect bildades 1958 när Sveriges kooperativa företag startade en gemensam insamling för att bekämpa fattigdom. Motivet var internationell solidaritet. Mottot var hjälp till självhjälp. Utsatta människor skulle stöttas att bekämpa fattigdomen tillsammans! Kooperativa företag har varit avgörande för Sveriges utveckling från ett fattigt och ojämlikt samhälle till ett demokratiskt välfärdsland. We Effect stöttar medlemsbaserade organisationer i fattiga länder att göra samma resa.

Vi står starkt samlade bakom Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Krisen kräver nu att vi jobbar ännu hårdare – inte bara för att ta igen det som gått förlorat till följd av pandemin, utan för att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle än det som fanns innan. Även om inte alla vi som bildade We Effect är kooperativa företag längre, står vi fortfarande fast vid samma värderingar. Därför går vi nu samman igen.

Vi deltar i insamlingen #StarkareTillsammans och vi stödjer We Effects arbete för en rättvis värld fri från fattigdom. Vi uppmanar våra anställda, kunder och medlemmar att vara med! Vi lever i en tid när internationell samverkan och globalt ansvar är viktigare än någonsin. Tillsammans gör vi skillnad. Det är nu vi lägger grunden för den framtid vi vill ha.

 Våren 2020: LRF, Coop, KF, Folksam, Riksbyggen, HSB, OK, KfS, Swedbank, Coompanion, Lantmännen, Fonus

Vi som deltar i insamlingen #StarkareTillsammans

Konsumentföreningen, KF

Hjälp oss bekämpa krisens effekter

Ge en gåva som privatperson

Ge en gåva som privatperson

Ge en gåva som företag

Ge en gåva som företag

Gåva med gåvobevis

Gåva med gåvobevis