Hela Sverige mot Hungerpandemin

Donera nu
Vi står nu mitt i en pandemi och coronakrisen drabbar människor som redan lever i stor utsatthet. Upp emot en halv miljard människor kan komma att knuffas ut i fattigdom. 130 miljoner människor riskerar akut hungersnöd. Flera årtionden av utveckling riskerar att gå förlorade.

Se vår talkshow Hela Sverige mot Hungerpandemin med Torbjörn Averås Skorup och Camilla Hamid

Så här kan du bidra

Ge en gåva

Ge en gåva

Ge en gåva som företag

Ge en gåva som företag

Handla i gåvoshopen

Handla i gåvoshopen

Höna 40 kr

Höna 40 kr

Morotsfrön 50 kr

Morotsfrön 50 kr

Potatis 87 kr

Potatis 87 kr

Enligt FN är coronavirusets effekt på ekonomier och samhällen så allvarlig att fler kan dö av hunger än av själva viruset. Nästa pandemi blir – Hungerpandemin.

Vi kan vända utvecklingen

Hela Sverige mot Hungerpandemin