Fröplantor ger återhämtningskraft i coronakrisens tid

Wilma Chen, Guatemala. Fotograf: Claudio Vasquez Bianchi
Wilma Chen, Guatemala. Fotograf: Claudio Vasquez Bianchi
Småskaliga bönder drabbas hårt när marknader stänger ner i coronapandemins spår. När de inte längre kan sälja sina produkter har de inte heller råd att köpa mat till sina familjer eller möjlighet att investera i utsäde till nästa skörd.

I Palestina har krisen medfört att än fler lider av hungersnöd. Redan före krisen hade en tredjedel av landets befolkning, 1,6 miljoner människor, inte råd till näringsrik mat.

– Under pandemin har majoriteten av fattiga familjer förlorat sina inkomster på grund av att ekonomin stängt ner och rörelsefriheten har varit begränsad, säger Moayaad Bsharat, program och projektchef på Union of Agricultural Work Comittees, UAWC.

Redan före krisen hade en tredjedel av Palestinas befolkning, 1,6 miljoner människor, inte råd till näringsrik mat.

För att öka graden av självförsörjning och stärka tillgången på mat framöver deltog fem av We Effects lokala samarbetspartners i maj i ett initiativ som syftade till att dra upp och dela ut en miljon gratis fröplantor till familjer runt om i Palestina. De fem samarbetsorganisationerna, ESDC, ARIJ, ESDC, UAWC och LRC, delade tillsammans ut en tredjedel av grönsaksplantorna i bland annat Ramallah, Hebron och Jerusalem.

– Vårt mål med insatsen är att stötta de mest utsatta familjerna med fröplantor för att de ska få möjlighet att producera sin egen, hälsosamma mat och återvända till att bruka jorden, säger Moayaad Bsharat.

Även i Latinamerika, där coronaviruset nu sprids med alarmerande framfart, arbetar We Effects samarbetsorganisationer med liknande insatser till stöd för småskaliga bönder och landsbygdsbefolkning.

I Guatemala är situationen akut. Stora delar av landet befann sig redan tidigare i en livsmedelskris, trots att landet är bördigt och har en stor inhemsk jordbruksproduktion. En ojämlik fördelning av mark, andra naturresurser och livsmedel har lett till hungersnöd och utredd undernäring bland barn.

- Guatemala har som land och folk överlevt så många saker, vi överlevde ett krig för inte så länge sen, säger Bertha Zapeta, We Effects landrepresentant i Guatemala

Organisationen FECCEG har dragit upp och delat ut unga kaffeplantor till sina medlemmar, medan organisationen Utz Che’ arbetar med att främja så kallade fröbanker. Fröbankerna underlättar köp, insamling, lagring och tillgång till utsäde, och syftar samtidigt till att bevara och skydda de inhemska fröarterna och den biologiska mångfalden.

Utz che’ har också planer på att starta temporära soppkök i coronakrisens spår för att hjälpa mot den akuta hungersnöd som kommit av coronakrisen.

– Ute i byarna har folk börjat organisera sig och ta hand om varandra. Guatemala har som land och folk överlevt så många saker, vi överlevde ett krig för inte så länge sen. Det här är en till sak som vi måste överleva, säger Bertha Zapeta, We Effects landrepresentant i Guatemala.

Författare: Anna Koblanck

Hjälp oss bekämpa krisens effekter

Ge en gåva som privatperson

Ge en gåva som privatperson

Ge en gåva som företag

Ge en gåva som företag

Gåva med gåvobevis

Gåva med gåvobevis