Resultat Afrika 2017

Färre än 10 procent av jordens befolkning lever i extrem fattigdom. För 200 år sedan var siffran 90 procent. Men medan fattigdomen minskar på de flesta håll i världen går det tyngre för de afrikanska länderna söder om Sahara. Statistiken släpar efter på vissa håll, men enligt Världsbankens senaste siffror för We Effects sju verksamhetsländer i Afrika lever minst en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. Värst är det i Malawi, där över 70 procent lever på under 1,9 USD om dagen.