Resultat Latinamerika 2017

Latinamerika fortsätter att vara världens mest ojämlika region. Samtidigt som de flesta länder officiellt är medelinkomstländer, är fattigdom, diskriminering och utanförskap utbrett. För kvinnor, urfolken och människorättsaktivister är situationen särskilt svår. Våld, hot och förföljelse är vanliga inslag i mångas vardag. We Effect har under året förstärkt sitt fokus på ökad jämställdhet som en lösning på den växande ojämlikheten.