Resultat Östra Afrika 2017

I Östra Afrika präglades året av avslutningen av de fyra tidigare programmen och övergången till de två nya programmen inom värdiga bostäder och hållbar landsbygdsutveckling. Fokusområden kvarstår: att stärka kvinnornas ställning, både ekonomiskt och inom inflytande. Vi stärkte vår närvaro i Tanzania genom att öppna ett kontor i Dar es Salaam.