Verksamhetsberättelse 2022 - Starkare tillsammans

Paula Bernal. Foto: Philip Krook
Paula Bernal. Foto: Philip Krook

Året när världen förändrades – och vi med den

Just som vi började lämna covid 19-pandemin bakom oss, inledde Ryssland en storskalig invasion av Ukraina. Kriget har nu rasat i mer än ett år och ingen snabb lösning är i sikte. Det mänskliga lidandet är obeskrivligt. Mer än 8 miljoner ukrai-nare har registrerats som flyktingar i Europa; de flesta i Polen.

Omvärldens hjälpinsatser till Ukraina är livsviktiga och självklara. Problemet är att de i ökande grad sker på bekostnad av människor som lever i fattigdom och konflikt i andra delar av världen. Kriget har bidragit till minskat politiskt intresse för globala utmaningar som hunger, fattigdom och effekterna av klimatkrisen. We Effects arbete för rätten till mat och värdigt boende sker i allt hårdare motvind.

Verksamhetsberättelsen 2022 i PDF-format

Basilia Isack Urassa. Foto: George Kamau

We Effects arbete för rätten till mat och värdigt boende sker i allt hårdare motvind.

Under 2022 minskade det internationella biståndet till de fattigaste länderna i Afrika med 7,8 procent, samtidigt som behoven växer. I Sverige gjordes stora neddragningar av biståndsbudgeten; både av den avgående och den inkom-mande regeringen. Samtidigt ökade världens militärutgifter till nya rekordnivåer.

Vi lever i en ny geopolitisk världsordning. Det ställer nya krav på We Effect och våra medlemsorganisationer. Vi måste jobba både hårdare och smartare för att säkra finansiering. Men vi vet också att en tuffare verklighet inte kan mötas med minskade ambitioner. Tvärtom – ökade globala behov måste mötas med ökad solidaritet, ökat ansvar och ökat stöd. Det är syftet med We Effects verksamhet och det är själva grunden i kooperation.

Wilma Mendoza. Foto: Carlos Torrez

Vi ställer nu om vår organisation för att stå starkare inför en allt tuffare framtid. Vi gör det med ett starkt globalt team av engagerade medarbetare, partnerorganisationer som gör stora insatser för sina medlemmar och vetskap om att vår verksamhet gör skillnad; varje dag.

Några av våra resultat 2022:

Vår verksamhetsberättelse 2022 i full version

Läs/ladda ner

Ladda ned