”Vi vill bidra till att människor i andra delar av världen ges möjlighet till ett bra boende”

Riksbyggen är ett av de kooperativa företag som var med och grundade We Effect – dåvarande Kooperation utan Gränser. Många år har passerat sedan dess, men företagets engagemang är fortfarande stort.
– Vårt engagemang grundar sig i tanken om hjälp till självhjälp och fokus på att ge förutsättningar för människor att tillsammans skapa bra liv, berättar Brita Von Schoultz, som är kommunikationschef och Charlotta Szczepanowski, som är hållbarhetschef hos Riksbyggen.

Riksbyggen är en av We Effects medlemsorganisationer. Vad kan ni berätta om ert engagemang?

– Riksbyggen är ett företag som definierar sig som samhällsutvecklare. I Sverige betyder det att vi utvecklar bostäder och även underhåller och förvaltar fastigheten och allt som finns runt omkring och mellan husen. Vårt engagemang i We Effect består till stor del i att vi vill vara med och bidra till att människor i andra delar av välden också ges möjlighet till en bra boende.

Hur kommunicerar ni det engagemanget?
– Vi berättar återkommande om We Effect och ert arbete bland våra medlemsföreningar, i vår kundtidning och internt bland våra medarbetare. Ett bra exempel är att vi nyss avslutade en kampanj för att medarbetare skulle bli månadsgivare via lönen. Det var många som hoppade på, så vi gör säkert något liknande även framöver!

– Utöver det försöker vi att, ungefär vartannat år, besöka några av projekten för att hålla kunskapen och förståelsen levande i och utanför Riksbyggen. I september, till exempel, planerar vi en resa till bostadsprojekten i El Salvador.

Det är viktigt att synliggöra företagens arbete för en bättre värld. Goda exempel behövs. Vad tror ni, personligen, är viktigt för att få fler företag att vara med och ta ansvar för vår framtid?

– Att ta in hållbarhetsfrågan i affären! Det handlar inte om att vara med och ta ansvar utan om att skapa affärsmodeller som kan passa in i ett hållbart samhälle och sen utveckla dem så att de blir bättre och bättre. Det handlar också om att se hela hållbarhetsfrågan som en utvecklingsfråga, och integrera den när företagen utvecklar.