Quiz KfS familjedag på Skansen

1- Hur många människor går hungriga dagligen, enligt uppskattningar från FN?

Rätt! Fel

Enligt siffror från FN kommer 800 miljoner människor tvingas gå och lägga sig hungriga ikväll, och tre miljarder har inte råd att köpa den mat de behöver.

2- Hur många färre människor skulle gå hungriga om kvinnor hade samma rättigheter som män?

Rätt! Fel

En konsekvens av kvinnor och mäns olika villkor är att bekämpningen av hunger och fattigdom går saktare. Siffror från FN:s jordbruksorganisation visar att 100-150 miljoner fler människor skulle slippa gå hungriga om alla jordbrukare, oavsett kön, hade samma förutsättningar.

3- När grundades We Effect – då: Kooperation utan gränser (av den svenska kooperativa rörelsen)?

Rätt! Fel

We Effect grundades som en insamlingskampanj av Konsumentföreningen 1958. Idag arbetar vi i över 20 länder med uthålliga insatser som ger effekt på både kort och lång sikt. Vi vill stödja omställningen till ett hållbart jordbruk, se till att kvinnor får samma förutsättningar som män att klimatanpassa sitt jordbruk, att organisera sig, äga mark och kunna bo och leva i trygghet.

4- Vilket av FN:s globala mål är ”Ingen hunger”?

Rätt! Fel

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever över 800 miljoner människor i världen i hunger. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

5- Hur stor del av sin inkomst lägger en genomsnittlig tanzanier på mat varje månad?

Rätt! Fel

Människor med knappa resurser tvingas generellt att lägga en långt större del av sin inkomst på mat. När matpriser chockhöjs eller inkomster plötsligt faller bort, som exempelvis under coronapandemin, står många utan marginaler att garantera en näringsrik och mättande kost till sig och sina familjer. I Tanzania spenderas över 60 procent av den disponibla inkomsten på livsmedel, medan motsvarande siffra för Sverige är 13 procent. Om en genomsnittlig svensk skulle lägga samma andel av sin lön på mat som en tanzanier skulle det bli ungefär 12 400 kronor i månaden. Det skulle räcka till väldigt mycket mat, men för många i Tanzania räcker inte ens 60 procent av inkomsten till tillräckligt med mat. I själva verket kostar det mindre än 3 000 kronor per månad för en vuxen svensk att laga mat hemma som täcker dagsbehovet av energi och näring, och ungefär hälften av detta för ett barn upp till 18 år.