We Effects årsmöte 2024

Varmt välkommen på We Effects årsmöte 2024.

Tisdag den 28:e maj kl. 10.30-15.00.

Mötet äger rum på Sånga hotell & konferens, i direkt anslutning till Svensk Kooperations affärsutvecklingsmöte. Se årsmöteshandlingar längre ned.

Vid frågor vänligen mejla till arsmote@weeffect.org

Årsmöteshandlingar

Bilaga 1 Förslag dagordning

Ladda ned

Bilaga 2 Valberedningens förslag på styrelse och revisorer

Ladda ned

Bilaga 3 Förslag till valberedningen

Ladda ned

Bilaga 4 Årsmötesprotokoll

Ladda ned

Bilaga 5 §19 Bekräftelsebeslut stadgeändring

Ladda ned

Bilaga 6 Stadgar

Ladda ned

Program årsmöte

Ladda ned

Bilaga 9 Vår berättelse

Ladda ner

Bilaga 10 Årsredovisning

Ladda ner