We Effects årsmöte 2022

Starkare Tillsammans: We Effects årsmöte.

Torsdag den 2 juni kl. 9.30-11.30.

 

Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen kommer att laddas upp inom kort. Vi har haft vissa förseningar i fastställandet av resultatet för 2021 på grund av implementering av ett nytt globalt ekonomisystem.

Vid frågor vänligen maila arsmote@weeffect.org

Handlingar till mötet:

Program We Effect årsmöte 2022

Läs/Ladda ner

BIL 1 Förslag dagordning We Effect årsmöte 2022

Läs/Ladda ner

BIL 2 Valberedningens förslag styrelse och revisorer We Effect

Läs/Ladda ner

BIL 3 Förslag till valberedning We Effect

Läs/Ladda ner

BIL 4 Årsmötesprotokoll We Effect 27 maj 2021

Läs/Ladda ner

Stadgar We Effect

Läs/Ladda ner