We Effects årsmöte 2021

Starkare Tillsammans: We Effects årsmöte.

Torsdag den 27 maj kl. 9.30-11.30.

 

Vid frågor vänligen kontakta Anna Jos anna.jos@weeffect.org

Handlingar till mötet:

Program We Effect årsmöte 2021

Läs/Ladda ner

BIL 1 Förslag dagordning We Effect årsmöte 2021

Läs/Ladda ner

BIL 2 Årsredovisning 2020 We Effect

Läs/Ladda ner

BIL 3 Revisionsberättelse 2020 We Effect

Läs/Ladda ner

BIL 4 Valberedningens förslag styrelse och revisorer We Effect

Läs/Ladda ner

BIL 5 Förslag till valberedning We Effect

Läs/Ladda ner

BIL 6 Årsmötesprotokoll We Effect 19 maj 2020

Läs/Ladda ner

Stadgar We Effect

Läs/Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2020 We Effect