BAMSCOS

De senaste fyra regnperioderna i Kenya har varit ovanligt torra. Skördarna torkar bort och tillsammans med ökade priser på mat och foder har allt färre bönder med småskaligt jordbruk möjlighet att äta sig mätta. Många tvingas sälja boskap och går miste om sin inkomst.

We Effect har arbetat med att stärka småskaliga bönder i Kenya under många årtionden. I samarbete med Lantmännen och tillsammans med den lokala kooperativa föreningen BAMSCOS drivs nu ett projekt som ökar böndernas motståndskraft och produktion i regionen Baringo. Medlemmarna är i första hand kaffe- och mjölkbönder.

Utbildning som stärker bönderna

För att bönderna ska minska sin sårbarhet och öka inkomsterna utbildas och stöttas de bland annat i att odla eget foder. Vid särskilda utbildningscentrum provodlas nya mer torktåliga grödor och bönderna utbildas i konserveringsmetoder som gör att fodrets hållbarhet och näringsvärde ökar. Bönderna får också utbildning i boskapsskötsel och erbjuds billiga försäkringar av boskapen.

Särskilt fokus på kvinnor

För att stärka kvinnors ekonomiska självständighet har dubbelt medlemskap införts inom projektet. Det innebär att båda makarna har individuella medlemskap i kooperativet. Initiativet har lett till att kvinnors infl ytande och motivation att investera i den egna gården ökat. Många kvinnliga medlemmar har bland annat, med kooperativets stöd, startat upp små hönsgårdar med försäljning av kycklingar och ägg. Genom att öka antalet inkomstkäl-lor minskar familjens sårbarhet och människor kan sätta mat på bordet.

Anne sköter gårdens hönor. Foto: Johanna Wolff

Trots svår torka är framtiden ljus

Anne K. Muljekho bor med sin man och tre barn på landsbygden i Kenya. Torkan har varat ovanligt länge för tredje säsongen i rad. Sedan fem år tillbaka är hon medlem i ett kooperativ anslutet till BAMSCOS. Tack vare stödet från We Effect är familjen inte längre lika sårbara för plötsliga kriser. Med flera olika inkomstkällor har de inte bara kunnat säkra tillgången till mat, utan också drygat ut inkomsterna så att de tre barnen kan gå i skolan.

 

Läs mer

Ett livsviktigt samarbete

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen är också en av We Effects medlemsorganisationer och genom samarbetet stöttar de småskaliga bönder runt om i världen.

Foto: Johanna Wolff

Ge bort en höna!

En höna ger en familj långsiktig tillgång till näringsrik mat och en viktig extra inkomst. Hönor är en bra investering då de är enkla och billiga att ta hand om. Försäljningen av ägg kan exempelvis avgöra om en familj har råd att skicka sina barn till skolan. Du får ett fint tryckt gåvobevis att ge bort till någon du vill fira eller visa uppskattning.

Ge bort en höna
Foto: Johanna Wolff