Anne och Sylvester är småskaliga bönder i Kenya.

Trots svår torka är framtiden ljus

Anne k Muljekho och Sylvester Kiprono Yagan. Foto: Johanna Wolff
Anne k Muljekho och Sylvester Kiprono Yagan. Foto: Johanna Wolff
Molnen hänger mörka och tunga över den lilla familjegården belägen i en bergssluttning på landsbygden i Kenya. Här bor Anne K. Muljekho och Sylvester Kiprono Yagan med sina tre barn. Torkan har varat ovanligt länge för tredje säsongen i rad. Marken är sprucken och dammet yr. Alla väntar på regn.

När regnperioden väl kommer kan familjen börja odla på sina marker igen. På fälten nedanför det lilla huset byggt i tegel kommer förhoppningsvis frukt, majs, bönor och sötpotatis växa om några månader. Det mesta odlas till försäljning, men en liten del äter familjen själva. Längs med odlingarna har diken grävts ur för att hindra skyfallen från att dra med sig allt vatten och jord nedför sluttningen. På familjens marker odlas också foder till djuren på gården. Sammanlagt har de 25 kor, 17 får och 60 hönor.  Ladan intill kohagen brukar vara full med foder så här års men är i stort sett tom nu på grund av torkan.  

Sedan fem år tillbaka är Anne och Sylvester medlemmar i ett av de kooperativ som är anslutna till We Effects partnerorganisation BAMSCOS. Tillsammans med BAMSCOS arbetar We Effect för att förbättra produktiviteten och inkomsten för bönder med småskaliga jordbruk i regionen Baringo, där paret bor.  Anne berättar:

Innan vi gick med i kooperativet var livet svårt på gården. På grund av klimatförändringarna var det svårt att utveckla gården och testa nya saker. Ibland lyckades vi och ibland inte.

Familjens största inkomst är mjölkkornas produktion. Anne klappar på en av korna som tagit skydd från regnet. Foto: Johanna Wolff

Medlemmarna i kooperativet är främst mjölkbönder. Runt om i regionen har center byggts upp dit medlemmarna i kooperativet får komma för att gå utbildningar. En del medlemmar utbildas också till så kallade ”Lead farmers” och har som uppgift att föra kunskapen vidare till andra bönder. På så vis sprids kunskap och praktik snabbare. Stort fokus läggs på insatser som kan öka mjölkproduktionen hos medlemmarnas kor. Bland annat försöker man ständigt förbättra aveln.  

Klimatanpassningar tryggar inkomsten

Klimatförändringarna, med långa perioder av torka avlöst av kraftiga skyfall, gör det alltmer oförutsägbart och sårbart för bönderna i Kenya. Dåliga skördar bidrar också till att priset på foder stiger kraftigt.  Kooperativet uppmuntrar och utbildar därför sina medlemmar att producera eget foder.  Bönderna behöver också hitta nya sätt att odla på när förutsättningarna ändras. På kooperativens utbildningscenter experimenterar man och testar att odla nya mer torktåliga grödor. När en gröda har testats under ett år, för att förstå om grödan tål både torka och regnperiod, och visar goda resultat så rekommenderas grödan till medlemmarna i kooperativet. Bland annat har man upptäckt att gräset pakchong från Thailand växer mycket bra i regionen och ger hela 60% mer näring än det lokala gräset som tidigare har använts till djurens foder. 

– Genom kooperativet har vi fått utbildning i hur vi odlar och konserverar foder så att det blir mer näringsrikt. Med det nya fodret så mjölkar våra kor bättre, säger Sylester.  

Dubbla medlemskap ger ökad jämställdhet

Det är mjölken som är familjens största inkomstkälla. Av familjens 25 kor är nio mjölkkor. Tillsammans ger de ungefär 35 liter mjölk på morgonen och 20 liter mjölk på kvällen som familjen kan sälja. I Kenya utgör kvinnor upp till 70 % av arbetskraften inom mejeribranschen, men har trots detta lite inflytande. I huvudsak är det männen som fattar alla beslut och kontrollerar hur inkomsterna från mjölkproduktionen ska användas. För att stärka kvinnornas ekonomiska självständighet har BAMSCOS och We Effect infört dubbelt medlemskap, där båda makarna är medlemmar individuellt. Anne och Sylvester har varsitt medlemsnummer i kooperativet och delar upp inkomsten mellan sig.  Anne får inkomsten för morgonmjölkningen och Sylvester får inkomsten för eftermiddagsmjölkningen. 

Anne sköter gårdens hönor. Foto: Johanna Wolff

Av inkomsterna och med stöd av kooperativet har Anne kunnat investera i en hönsgård. Hönsen säkrar familjens tillgång till mat och ger också ytterligare en inkomstkälla när ägg och kycklingar säljs. Eftersom klimatet gör det alltmer osäkert att odla mat till försäljning så är det framför allt boskapen som Anne och Sylvester satsar på för att säkra familjens försörjning. 

– Jag ser ljust på framtiden och vill utöka hönsgården och förbättra aveln av hönsen ännu mer, berättar Anne. 

Plötsligt börjar regnet ösa ner, åskan dånar och vinden drar tag i taket på ladan där vi tar skydd. Det regnar så kraftigt att vattnet störtar ned i floder längs bergssluttningen och tar med sig jord. Korna söker skydd under tak. Extremvädret utspelar sig mitt framför våra ögon.  

Hur den kommande säsongen ska bli kan ingen svara säkert på, men sedan Anne och Sylvester blev medlemmar i kooperativet har livssituationen förändrats till det bättre. De är inte längre lika sårbara för plötsliga kriser eller torka som dröjer sig kvar längre än vanligt. Med flera olika inkomstkällor har de inte bara kunnat säkra tillgången till mat, utan också drygat ut inkomsterna så att de tre barnen kan gå i skolan.