En stor grupp kvinnor sitter under ett grönskande träd.

Benenias kamp gav resultat

Kvinnorna i Makoni har samlats under ett träd för ett möte med Women and Land in Zimbabwe. Organisationen kämpar för att varje kvinna ska ha rätt till åtminstone en hektar land. Foto: Niclas Ericsson
Kvinnorna i Makoni har samlats under ett träd för ett möte med Women and Land in Zimbabwe. Organisationen kämpar för att varje kvinna ska ha rätt till åtminstone en hektar land. Foto: Niclas Ericsson
En dag upptäckte trebarnsmamman Benenia Jeche att hennes man hade ytterligare en fru. Det är lagligt i Zimbabwe, men hade skett bakom hennes rygg. Benenia skilde sig och flyttade hem till föräldrarnas gård. När föräldrarna dog några år senare kom hennes bröder och ville kasta ut henne och barnen.

– Du ska inte bo här längre, dina föräldrar är döda, sa de.

Genom We Effects samarbetsorganisation Women and Land in Zimbabwe fick Benenia veta att bröderna inte hade lagen på sin sida, trots att traditionerna säger att marken tillhör männen. De gav henne rådet att prata med byns traditionella ledare och argumentera för sina rättigheter. Trots att Benenia stötte på motstånd gav de traditionella ledarna till slut med sig.

Hon blev den första kvinnan i byn som ägde sin gård. Stolt visar hon upp boskapskortet, ett slags bevis för hur många getter hon äger. Ett sådant kan man nämligen bara ha om man är markägare. Nu är Benenia en förebild för andra kvinnor i byn – och allt fler har skaffat sig rätten till marken de odlar.

När hon hade fått rätten till gården kom hennes yngsta bror till henne och sa:

– Du är familjeöverhuvudet nu, kan jag inte få lite land som jag kan odla på?

Det gick Benenia med på. Så nu delar hon marken med brodern och de har försonats.

För den som inte lever i ett jordbrukssamhälle kan det vara svårt att förstå hur mycket en bit mark betyder. I ett land som Zimbabwe är staten svag. Det finns inga välfärdssystem, inga skyddsnät. Det är marken som är allt det. Den som inte har mark har ingenting.

Sedan We Effect började stödja Women and Land in Zimbabwe år 2012 har 8 805 kvinnor fått utbildning om sina lagliga rättigheter och markfrågor. Utbildningen kostar bara 25 kronor per person och det finns hundratusentals kvinnor i Zimbabwe som behöver den, markfrågan angår alla.