Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Miniräknare och kvinnomakt   i kampen mot fattigdomen 
Asien

Miniräknare och kvinnomakt   i kampen mot fattigdomen 

Hårt arbete blir lättare tillsammans
Europa

Hårt arbete blir lättare tillsammans

Unga biodlare ger hopp om framtiden till byn
Europa

Unga biodlare ger hopp om framtiden till byn

Frukt och grönsaker odlade med kärlek
Europa

Frukt och grönsaker odlade med kärlek

Knytnävarna byts mot kramar
Östra Afrika

Knytnävarna byts mot kramar

Spara och låna
Östra Afrika

Spara och låna

Tryggare kan alla vara 
Östra Afrika

Tryggare kan alla vara 

Växthuset skapar förändring 
Latinamerika

Växthuset skapar förändring 

Nu vet jag att barnen är trygga och väl omhändertagna 
Latinamerika

Nu vet jag att barnen är trygga och väl omhändertagna 

Vattenbrist och avfolkning - utmaningar i presidentens hemstad
Östra Afrika

Vattenbrist och avfolkning - utmaningar i presidentens hemstad

Oberäknelig torka och regn påverkar bönderna i södra Afrika
Södra Afrika

Oberäknelig torka och regn påverkar bönderna i södra Afrika

Torka och hunger slår hårt mot bönderna i Zambia

Torka och hunger slår hårt mot bönderna i Zambia