Berättelser från fältet

We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Vi har starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter eftersom vi vet att det minskar fattigdomen. Här samlar vi deras berättelser från vår verksamhet.

Tillräcklig näring ger friska barn i Niassa, Moçambique
Södra Afrika

Tillräcklig näring ger friska barn i Niassa, Moçambique

We Effects samarbetspartners finner nya lösningar i coronakrisen

We Effects samarbetspartners finner nya lösningar i coronakrisen

Coronakrisen slår hårt mot Latinamerikas kvinnor och människorättsaktivister
Latinamerika

Coronakrisen slår hårt mot Latinamerikas kvinnor och människorättsaktivister

Östafrikas bönder och småföretagare räds coronakrisens effekter
Östra Afrika

Östafrikas bönder och småföretagare räds coronakrisens effekter

Coronakrisen slår mot bönder i Västra Balkan
Europa

Coronakrisen slår mot bönder i Västra Balkan

Miniräknare och kvinnomakt   i kampen mot fattigdomen 
Asien

Miniräknare och kvinnomakt   i kampen mot fattigdomen 

Hårt arbete blir lättare tillsammans
Europa

Hårt arbete blir lättare tillsammans

Unga biodlare ger hopp om framtiden till byn
Europa

Unga biodlare ger hopp om framtiden till byn

Frukt och grönsaker odlade med kärlek
Europa

Frukt och grönsaker odlade med kärlek

Knytnävarna byts mot kramar
Östra Afrika

Knytnävarna byts mot kramar

Spara och låna
Östra Afrika

Spara och låna

Tryggare kan alla vara 
Östra Afrika

Tryggare kan alla vara