Clara, en sann mathjälte

Clara Dullas är ledare för en grupp kvinnliga bönder i sitt community på Filippinerna. De går i frontlinjen vad gäller matsäkerhet och hållbar organisk odling. Genom sitt jordbruk hjälper de många, inte bara i sin egen närhet utan också i städerna.

– Om jordbruket stöttas kommer vi bönder kunna producera mycket mer än vad vi gör nu. Småbönder kommer inte behöva lämna landet för att arbeta och försörja sina familjer. Jordbruk löser de basala behoven hos människor, säger Clara.

Träffa Clara i vår video: