Det palestinska kooperativet som får biodlingarna att växa

Fotograf: Media Clinic
Fotograf: Media Clinic
Biodling i Palestina växer i popularitet och bidrar till ökad jämställdhet och för att få in fler unga på arbetsmarknaden. Detta tack vare ett kooperativ som We Effect stödjer.

Biodlings-kooperativet i Jenin grundades för fem år sedan av en grupp unga biodlare som ville ta vara på potentialen kring biodling i Palestina. Antalet bikupor beräknades år 2020 till 86 000 kring Västbanken och Gaza, vilket gör landet biodlingstätt.
— Biodling är en växande sektor i Palestina men saknar till stor del kunskap om modern teknik som finns i andra länder. I vårt kooperativ finns experter som kan sprida mer avancerad kunskap ut till regionerna, berättar medlemmen och biodlaren Ahmad Nazzal.

Fotograf: Media Clinic

Att gå ihop som kooperativ har haft många fördelar. Tillsammans skyddar de sina rättigheter som biodlare, stärker den lokala ekonomin och minskar på så vis fattigdomen.
Islam Daghlas, är en av de som var med och grundade kooperativet.
— Jag var helt ny inom biodling men kooperativet hjälpte mig att få den erfarenhet som krävdes för att bli den bi-experten jag är idag och det har gett mig en ekonomisk trygghet, berättar han.

Fotograf: Media Clinic

Biodlingar som ökar jämställdheten

Kooperativet bidrar också till att få in fler unga och kvinnor på arbetsmarknaden. Att engagera fler kvinnor bidrar till att bryta ner stereotyper vad gäller den här typen av arbete i Palestina.
— Kooperativet integrerar kvinnor i samhället, hennes roll har gått från projektledare i hushållet till att bli en stark medlem i beslutsprocessen, säger Athar Hanaysha, en medlem i kooperativet.

Arbetslösheten bland unga är hög i Palestina men tack vare kooperativet har biodling blivit en syssla som ökar ungt entreprenörskap. En tredjedel av medlemmarna är unga och detta påverkar gruppens riktning. Kreativ nyskapande anda har lett till att biodlarna nu producerar produkter och utrustning som förut bara kunde importeras dyrt från utlandet. Hållbar produktion är en annan aspekt som gruppen arbetar med, genom att exempelvis återvinna bivax.

Stöd en familj i Palestina - ge bort en bikupa

En biodling ger en familj i Palestina möjlighet att dryga ut sin inkomst och ger även mat till familjen. Den här gåvan räcker till en biodling och bidrar till att fler bönder kan bli självförsörjande.

 

Ge bort en bikupa här