Förskolegång första steget in i samhället

Familjen Kollona framför sin lägenhet. Foto: Martin Falkman
Familjen Kollona framför sin lägenhet. Foto: Martin Falkman
I Albanien får fattiga och utsatta barn en fristad på förskolan. Här glömmer de sin turbulenta och problemfyllda vardag tack vare ett projekt som drivs av We Effect och Världens barn.

Doften av fukt, mögel och avföring ligger tät i rummet. Här, i en mörk enrumslägenhet i södra Albanien, bor familjen Kollona. De, likt många andra ur den romska minoriteten, lever i djup fattigdom. Deras enda inkomst är ett socialbidrag som precis täcker hyran.
– Det är svårt att skaffa mat till familjen. Men det är bättre här än där vi bodde förut, i en övergiven industrilokal utan elektricitet och toalett, berättar Aleks Kollona. Just nu bekymrar han sig mer över en av sönerna, som är sjuk och behöver vård.

– Vi har inte råd. De säger att han måste åka till Tirana för att få vård. Det finns ingen att få här.

Familjens yngsta son är ett av 300 barn som ingår i We Effect och Världens barns projekt, vars mål är att fler barn i utsatta områden ska få tillgång till bra förskoleverksamhet och regelbundna läkarbesök via förskolan. Andra syften är att öka integrationen mellan romer och albaner och att utbilda familjer i vikten av att registrera sig som medborgare, för att kunna hävda sina rättigheter i samhället.

Aleks Kollona säger att lärarna på förskolorna är uppmärksamma och duktiga. Att hans son trivs mycket bättre nu.
– Han gick på en annan förskola förut. Där klagade lärarna på att han hade slitna och smutsiga kläder och förstod inte att vi hade svårt med ekonomin. De klagade på oss föräldrar också.

Genom projektet har åtta förskolelärare vidareutbildats inom pedagogik, barns utveckling och att arbeta integrationsfrämjande. Fem förskolor har rustats upp och försetts med nytt material och en informationskampanj kring föräldraskap och rättigheter har genomförts.

Ändå är behoven fortsatt stora; ett av projektets mål är till exempel att också kunna erbjuda lunchservering framöver, eftersom det är vanligt att barn kommer till förskolan utan att ha ätit något på morgonen.