Från barista till fruktbonde

Amos Muange. Foto: Catherine Waking'a
Amos Muange. Foto: Catherine Waking'a
Efter många kaffe lattes som barista i centrala Nairobi tröttnade Amos Muange på storstadspulsen och bestämde sig för att sadla om till bonde. Ett mjölkkooperativ stöttad av We Effect hjälpte honom att lyckas.

Det började med att Amos investerade sina besparingar i fyra mjölkkor. Samtidigt gick han med i mjölkkooperativet LEDCA som också är en av We Effects partnerorganisationer i Kenya. Genom kooperativet fick han kunskap som bidrog till att han kunde öka sina kors mjölkproduktion och därmed få bättre och mer rättvis avkastning på sina investeringar.

Foto: Catherine Waking’a

— Hur mycket mjölk korna producerar beror på, det går upp och ner. Det hänger också ihop med klimatförändringarna. Har korna inget foder kan de inte producera mjölk. Därför har jag också satsat på en foder-bank som jag kan ta av när det behövs. Det hjälper mig att få ner produktionskostnaderna.

We Effects arbete i Kenya fokuserar bland annat på ökad produktion, ökade inkomster och trygg tillgång till mat för bönder med småskaliga jordbruk. Bönderna är också påverkade av klimatförändringar och risken för naturkatastrofer är stor. Därför är det viktigt att stärka böndernas motståndskraft.

Foto: Catherine Waking’a

Amos producerar också mycket frukt som ett ytterligare område som genererar en inkomst. Gyllene bananer, solmogna mangos och söta apelsiner är bara ett fåtal exempel på vad den passionerade och hårt arbetande bonden Amos odlar. En intill-liggande brunn förser hans mark med vatten och han använder solpaneler för att pumpa runt det.

Genom Amos hårda arbete och att han blev medlem i kooperativet som försåg honom med utbildning och kunskap kan han nu se fram emot en bra skördetid. Amos visar att det är möjligt att skapa sig en trygg tillgång till inkomst och mat även i torra områden där regnen blivit mycket oförutsägbara på grund av klimatförändringar.
— Där det finns en vilja finns också en väg, säger Amos.