Från fattigdom till framgång: entreprenören Chisomos inspirerande resa

Chisomo Kaphuka, mjölkbonde i Malawi. Foto: Johanna Wolff
Chisomo Kaphuka, mjölkbonde i Malawi. Foto: Johanna Wolff
På sin lilla familjegård nära Lilongwe, Malawi, har Chisomo Kaphuka lyckats förvandla sitt liv. Som ensamstående trebarnsmamma och vice ordförande i det lokala mjölkkooperativet har hon med stöd av We Effect och partnerorganisationen MUSCCO övervunnit enorma utmaningar, ökat sina inkomster och säkrat en tryggare framtid för sin familj.

Chisomo Kaphuka korsar armarna över bröstet och bränner av ett brett leende. Hon tar emot oss på sin lilla familjegård, inte långt från Malawis huvudstad Lilongwe. Precis intill Chisomos hus i tegel hittar vi familjens inkomstkälla – två mjölkkor och en kalv – i en enkel inhägnad. De krafsar runt med klövarna, mumsar på torkad majsblast och viftar irriterat bort flugor med svansen. Molnen hänger regntunga över oss och luften är mättad och kvav.

Idag är Chisomo är vice ordförande i det lokala mjölkkooperativet, men innan hon blev medlem var livet svårt att få ihop. Då hade familjen inga kor och odlade sina grödor utan gödsel, vilket resulterade i låga skördar.

– Vi levde i stor fattigdom redan när jag var gift och det var svårt att få maten att räcka hela året, berättar Chisomo.

Chisomo har två kor och en kalv hon döpt till ”Vision” för att påminnas om hennes mål. Foto: Johanna Wolff

Malawi är ett av världens fattigaste länder. På landsbygden lever nästan nio av tio personer under fattigdomsgränsen. Hela 80% av landets arbetskraft sysselsätter sig inom jordbruket, varav merparten odlar för egen konsumtion. Kvinnor utför majoriteten av arbetet på fälten men har ofta liten eller ingen kontroll över resurserna efter produktion, vilket gör de extra utsatta.

För Chisomo var tiden efter skilsmässan tuff och det var först när hon fick stöd att köpa sin första ko som livet vände till det bättre och inkomsterna började öka.

Kooperativet där Chisomo är medlem stöttas, genom ett projekt, av We Effect och partnerorganisationen Malawi Union of Savings and Credit Co-operatives (MUSCCO). Projektets mål är att stärka bondeorganisationer och kooperativ, öka tillgången till finansiella tjänster och kunskap, samt främja ökad produktion och produktivitet. Genom kooperativet kan Chisomo dela risker, investeringar och kunskap med andra bönder i området. Tillsammans blir de mindre sårbara för oväntade kriser.

Utbildning ger större skördar och mer motstånd

För att öka böndernas kunskap och produktivitet används studiecirklar som metod. På kooperativets anläggning, inte långt ifrån Chisomos bostad, anordnas träffar där bönderna exempelvis lär sig hur korna ska utfodras och avlas för att öka deras mjölkproduktion. Medlemmarna har också öppnat ett litet bibliotek med böcker och häften som bönderna kan låna hem för självstudier.

Medlemmarna i kooperativet kan låna hem böcker och häften för självstudier. Foto: Johanna Wolff

Tidigare i våras drabbades stora delar av Malawi av torka. Plötsligt slutade det bara att regna, mitt i regnsäsongen. Tack vare utbildningar Chisomo gått genom kooperativet har hon börjat använda hållbara odlingsmetoder som gjort hennes odlingar mer motståndskraftiga mot torkan.

– Jag har lärt mig att tillverka egen gödsel som jag nu använder i mina odlingar. Det håller marken fuktig även när regnen uteblir, berättar Chisomo.

Malawi har i allt större utsträckning drabbats av klimatrelaterade extremväder som torka och cykloner. Förra året slog cyklonen Freddie till mot landet och förstörde skördar för många bönder. Trots utmaningarna har Chisomo lyckats öka sina skördar. På gården odlar hon nu tillräckligt med grödor för att både försörja familjen och sälja lite på marknaden.

Genom kooperativet har Chisomo fått utbildningar som ökat hennes mjölkproduktion och skördarna. Foto: Johanna Wolff

Bybanken möjliggör avgörande investeringar

Men det är när Chisomo berättar om den lokala bybanken hon är medlem i, som företagaren i henne blir framträdande. Bybanker eller spar- och lånegrupper är ett sätt att öka tillgången till finansiella tjänster för människor som lever i fattigdom. I Malawi saknar många ett bankkonto och höga räntor och tuffa villkor gör det svårt för människor att starta produktiva verksamheter. I bybanken sätter medlemmarna själva och gemensamt upp villkor för räntor och lånetid och bönderna ges möjlighet att göra viktiga investeringar som ökar inkomsterna. MUSCCO är noga med att uppmuntra bönderna att göra investeringar som stärker böndernas företag och genererar intäkter så lånen kan betalas tillbaka.

Genom gruppen har Chisomo sparat och kunnat låna pengar till sin andra mjölkko. En avgörande investering som fått hennes inkomster att fördubblas. Idag mjölkar hon 20 liter om dagen. Mjölken kvalitetssäkras och förvaras i kyltankar på kooperativets gemensamma anläggning innan det säljs vidare till uppköpare.

För de ökade inkomsterna har hon kunnat bygga ett mer robust hus med plåttak i stället för halmtak, där hon bor tillsammans med sina tre barn. Traditionellt byggs husen i Malawi med halmtak, vilket kräver mer underhållning och ger läckor vid kraftiga regn. Chisomos plåttak blir på så vis en påminnelse om att hennes ekonomiska status ökat.

För pengarna Chisomo tjänat har hon kunnat bygga ett nytt hus med påttak till sig själv och sina tre barn. Foto: Johanna Wolff

Och hon fortsätter att spara i gruppen och drömmer om att skaffa fler kor. Siktet är inställt på att mjölka 100 liter om dagen och en vision är att på sikt ha så många kor att hon kan stötta andra bönder med kalvar så att de också kan gynnas och öka sina inkomster.

– Jag har döpt min första kalv till ”Vision” som en påminnelse, säger Chisomo och skrattar till.

Målet är också att kunna köpa en bit mark längre bort och bygga ett hus som kan hyras ut. För den inkomsten vill hon spara ännu mer i bybanken. Det är uppenbart att detta bara är starten på Chisomos resa som självständig kvinna och entreprenör.

Lär dig mer om spar- och lånegrupper.

Läs vår rapport

Läs/ladda ned