Bild på Arlene Pinto, medlem i ett bostadskooperativ i Filippinerna.

Från slum till säkerhet – ett projekt för allas rätt till en bostad

Arlene Pinto är en av dem som fått tillgång till en säker bostad genom We Effects och Riksbyggens projekt. Foto: Kisha Beringuela
Arlene Pinto är en av dem som fått tillgång till en säker bostad genom We Effects och Riksbyggens projekt. Foto: Kisha Beringuela
Var fjärde människa i världen saknar en ordentlig bostad. För att möta bostadskrisen bygger Riksbyggen och We Effect trygga hem i Filippinerna som är hårt drabbat av klimatförändringar och konflikter. Bostäder som dessutom är ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbara.

Omkring 1,8 miljarder människor lever idag trångt, osäkerhet och med brist på vatten, elektricitet och sanitet. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer 3 miljarder människor – 38 % av världens befolkning – stå utan bostad år 2030.

– Under tyfonen Ondoy översteg vattnet våra tak. Jag bar mitt ena barn på ryggen, min äldsta höll jag i handen. Vi sprang medan vattennivån höjdes. Vi lyckades inte rädda våra saker. Det enda som fanns kvar efteråt var en bröllopspresent, säger Arlene Pinto, som är medlem i ett av bostadskooperativen i Filippinerna som We Effect och Riksbyggen stöttar.

– Varje gång jag hör regn börjar jag packa våra saker. Jag tror de kallar det för trauma, säger Arlene.

Riksbyggen och We Effect gör skillnad!

I projektet Från slum till säkerhet arbetar We Effect och Riksbyggen tillsammans i Filippinerna för att möta bostadsbristen landet står inför. Återkommande tyfoner och översvämningar har försvårat för människor som lever i bostäder som inte klarar av de extremväder som drabbar Filippinerna gång på gång. Genom kooperativ gemenskap och hållbart, klimatanpassat byggande skapar vi säkra bostäder för människor som lever i fattigdom och utsatthet.

Mina barn är äntligen i säkerhet. Jag behöver inte oroa mig mer. Jag sover bättre för att jag vet att de har ett tryggt hem, säger Arelene Pinto.

Bättre bostäder för 15 000 personer

I projektet ingår 20 bostadsorganisationer med sammanlagt 15 773 medlemmar, varav majoriteten är kvinnor. Under 2023 har deltagarna i projektet bland annat fått utbildningar i matproduktion, till exempel i svampodling och i att anlägga köksträdgårdar, vilket ökat deras tillgång till mat. Genom vår partnerorganisation erbjuds de även utbildning i att odla i urban miljö och på väldigt små utrymmen. Fokus har också lagts på lobbyverksamhet och nätverkande för att nå samhällen som inte omfattas av projektet, för att tillsammans säkra människors rätt till tak över huvudet i kristider.

Bild på husbygge i Filippinerna. We Effects projekt från Slum till
Genom projektet kommer 15 000 personer få tillgång till bättre bostäder. Foto: Kisha Beringuela

En trygg plats när krisen kommer

Trots de förödande effekterna av återkommande tyfoner, orkaner, torka och ekonomisk kris har bostadskooperativen som deltar i projektet lyckats anpassa sig efter medlemmarnas behov och till och med hittat möjligheter under de förändrade omständigheterna. ”Från slum till säkerhet” har bidragit till ökad motståndskraft under flera stora kriser.

Genom samarbetsprojektet har den kooperativa modellen fått genomslag på ett globalt plan och Riksbyggen och We Effect har tillsammans byggt nätverk och möjligheter för en positiv samhällsutveckling. Projektet har visat att en bostad innebär mer än tak över huvudet. Det handlar om att säkerhet, integritet och är en förutsättning för att klara av livet. I projektet har människor fått verktyg att själva ta steget från hemlöshet, fattigdom och otrygghet, in i en värdig bostad och ett bättre liv.

Mer information

We Effect implementerar bostadsprojektet i Filippinerna med hjälp av partnerorganisationen IPCSED, Institute for Philippine Cooperative & Social Enterprise Development, som riktar sig till några Filippinernas mest utsatta grupper.