Från stinkande avfall till betryggande inkomst

En tredjedel av världens mat som odlas går förlorad eller slängs. I staden Meru, i centrala Kenya, blir avfallet ett tydligt problem när stora sophögar bildas precis intill matmarknaderna. Förruttnande grönsaker och frukter sprider en stank som lockar till sig skadedjur och flugor. Men We Effect arbetar nu för att matavfallet ska göra nytta i stället.

Staden Meru, belägen intill Afrikas näst högsta berg Mount Kenya, är omgiven av skog och jordbruksmarker. Det gör platsen till en central marknadsplats dit bönderna tar sig för att sälja sina grödor. På grund av otillräcklig avfallshantering samlas stora högar runt marknadsplatserna – här lämnas 80 ton avfall varje år varav större delen är organiskt. När det väl hämtas dumpas det ofta på ogenomtänkta platser där det får ruttna, vilket skapar problem för både miljön och människors hälsa. Sjukdomar som diarréer, tyfus och matförgiftning kan kopplas till den bristande avfallshanteringen.

Jennifer Gatobu på Merus marknad. Foto: Catherine Waking’a

Det är främst kvinnor och unga som vistas vid marknaderna och nära avfallet som samlas där – och blir därmed mest utsatta för dess konsekvenser. Kvinnorna säljer produkter från sina småskaliga jordbruk och kämpar för att försörja sig själva och sina familjer. De unga utför informella småjobb som är extremt lågavlönade – eller helt oavlönade – i samband med marknaderna, såsom avfallshantering eller sopning. Jennifer Gatobu jobbar på Nkubu-marknaden med att sälja lök och tomater från sitt familjejordbruk. Hon berättar:

Stanken på marknaden är en utmaning. Vi är till och med rädda att bli sjuka när flugor och andra insekter samlas vid avfallet.

Larven som älskar avfall

För att lösa avfallsproblematiken har We Effect sedan våren 2023 arbetat för att kunna omvandla avfallet till gödsel och djurfoder. Tillsammans med Meru Central Coffee Co-operative Union (MCCCU) och International Center of Insect Physiology and Ecology (icipe) utvecklar vi en ny typ av matavfallsomvandling. Projektet som kallas Larven som älskar avfall ser till att avfallet från Merus marknader bryts ner med hjälp av larver.

Larver från den amerikanska vapenflugan älskar organiskt material och kan bryta ner stora mängder på kort tid. När larverna ätit sig stora och feta torkas de och säljs som hönsfoder. Restprodukten blir jord med mycket högt näringsvärde som kan användas som organisk gödsel. Både hönsfoder och gödsel kan kvinnorna själva använda till sina jordbruk, men även sälja till andra bönder. Platsen runt marknaden blir renare och hälsorisken minskar samtidigt som kvinnorna och de unga kan öka sin inkomst.

– Idag använder jordbrukarna här i området gödsel från Isiolo, så nu när vi kommer ha gödsel från närområdet minskar transportkostnaderna, förklara Jennifer.

 

Hon fortsätter berätta att livet kommer bli bättre för henne och hennes familj tack vare projektet. Gödseln och djurfodret blir en pålitlig inkomstkälla som hon kan använda till att betala skolavgifter för sitt barnbarn och delta i samhällsprojekt.

Larven som älskar avfall är finansierat av Postkodlotteriet.