Kakor är framtiden för kooperativet Nocciole

Nötodlarna Elena och Constantin Munteanu i sitt hasselnötsplantage.
Nötodlarna Elena och Constantin Munteanu i sitt hasselnötsplantage.
Medgrundarna till kooperativet Nocciole, Elena och Constantin Munteanu, anses vara pionjärer i att effektivisera hasselnöts- och mandelproduktionen. Nu går de steget längre och breddar verksamheten genom att producera hälsosamma kakor av mandlar och hasselnötter.

Det är hjärtevärmande att se det charmiga paret gå sida vid sida längs sina hasselnötsträd och noggrant undersöka nötternas kvalitet. Elena och Constantin Munteanu kan äntligen njuta av frukterna av sitt arbete. De har jobbat hårt under många år och vägen framåt har inte varit lätt eller smidig. De anses som pionjärer inom jordbruksbranschen i Moldavien eftersom de redan 1993 – första åren av självständigheten – tog ett lån för att starta eget företag, trots riskerna med höga räntor. Till en början arbetade de med att bearbeta vegetabilisk olja, därefter odlade de vete och numera fokuserar de sin verksamhet på hasselnötsproduktion.

– Vi har ingen stor produktion, så vi ville gå ihop med andra hasselnöts- och mandelproducenter för att kunna säkra vår plats på marknaden och få till bättre priser, säger Elena.

Tillsammans med sin man Constantin är hon en av medgrundarna till kooperativet Nocciole som de etablerade 2014 under ledning av We Effects partnerorganisation National Farmers Federation of Moldova (NFFM). Constantin har haft stor nytta av studiebesöken till Italien och Serbien organiserade av NFFM där han lärde sig om de praktiska aspekterna relaterade till att odla hasselnötter. Just nu är han lokal konsult för hasselnötsproduktion och kan tack vare sina kunskaper styra kooperativets insatser i rätt riktning.

– Nu har vi tillsammans uppnått en hasselnötsproduktion på industriell nivå, påpekar Constantin stolt.

NFFM är ett av de första kooperativen i Moldavien som har lyckats hantera hela produktionsprocessen – de har tillgång till all utrustning och maskiner som behövs för att rengöra, torka och förpacka nötterna som de säljer i butikerna över hela Moldavien. Deras nötter når hela vägen fram till konsumenterna utan mellanhänder. De exporterar även en liten mängd nötter och mandlar.

Nästa steg blir smuligt

Men Constantin och Elena slutar inte här – de fortsätter att blicka framåt.

– Säljer vi endast hasselnötter och mandlar blir vinsten inte så stor, men om vi även producerar kakor så ökar den. Därför siktar vi nu på att variera varorna till försäljning, berättar Elena. Planen är att involvera kooperativet även i produktionen av kakorna som kommer ha mandel och hasselnöt som basingredienser med mindre socker, för ett erbjuda konsumenterna ett hälsosamt och välsmakande kakalternativ.

Elena Munteanu kontrollerar hasselnötterna.

Tack vare sin långa erfarenhet som entreprenör och jordbrukare har Constantin kunnat planlägga deras framtida expansion utan svårigheter. Han har redan gjort en prototyp av en maskin som ska tillverka själva kexen. Han berättar:

Maskiner är väldigt dyra, därför konstruerar jag dem ofta av delar från andra maskiner

Underskottet på moderna maskiner och utrustning, samt den bristande tillgången till lån och finansiering, är utmaningar som i stort sett alla moldaviska bönder står inför. NFFM arbetar för att påverka de moldaviska myndigheterna så metoden för att ta emot statliga subventioner för utrustning och förskottsbetalning för inköp av utrustning. NFFM bedriver påverkansarbete för att förändra metoden som delar ut statliga subventioner för utrustning och förskottsbetalning för inköp av utrustning.