Kvinnorna som äger Moder Jord

Kvinnorna i kooperativet använder organisk gödning i jordbruket. Den organiska processen är särskilt viktig eftersom marken sedan tidigare är dränkt i kemikalier från storjordbruken. Foto: Jesper Klemedsson
Kvinnorna i kooperativet använder organisk gödning i jordbruket. Den organiska processen är särskilt viktig eftersom marken sedan tidigare är dränkt i kemikalier från storjordbruken. Foto: Jesper Klemedsson
Kvinnorna i jordbrukskooperativet Madre Tierra – Moder Jord – har fått kämpa mot ett patriarkalt samhälle för rätten att äga mark. Nu har deras makar tagit efter och bildat ett eget kooperativ.

Jordbrukskooperativet Madre Tierra bildades ursprungligen i Mexiko av kvinnor som flytt från Guatemalas inbördeskrig, som pågick fram till 1996. De har fått kämpa för rätten att bli självägande bönder mot Guatemalas regering och mot de mäktiga storjordbruk som själva vill lägga under sig landets odlingsbara mark.
– Planen som sköter besprutningen för storjordbruken är inte bra för våra grödor. Bekämpningsmedlen sprider sig in över vårt land och orsakar skador, säger Madre Tierras koordinator Olinda Leiva.

Men det har också varit en kamp mot det mansdominerade samhälle som anser att kvinnor lämpar sig bättre som arbetskraft än som jordägare.
– Kvinnorna här har fått kämpa mot sina makar. För männen är det bättre om kvinnor inte äger mark, säger Olinda Leiva.

Landägande ger oberoende. Från såväl staten som storjordbruken och patriarkala strukturer. Och den som försöker förändra en maktordning möter alltid motstånd, oavsett om det sker i hemmet eller i parlamentet.

We Effect började samarbeta med kvinnorna i Madre Tierra i ett skede då de kämpade med att finna en form för hur den mark de ägde skulle förvaltas.
– De hjälper oss med utbildning, och med kunskap om hur vi kan vidareutbilda oss själva, säger Olinda Leiva. Det handlar om kvinnors egenmakt. Vi har lärt oss om våra rättigheter och hur vi försvarar dem.

Medlemmarna i Madre Tierra ansvarar för sin egen mark men vidareutbildning och kunskapsutbyte sker i grupp. Alla hjälper solidariskt den vars skörd slår fel. Modellen har blivit så framgångsrik att de äkta makarna valt att starta ett eget kooperativ.
– Det är en bra sak. När jag lär mig en ny jordbruksteknik eller att odla en ny planta så tittar min make och lär, säger Madre Tierra-medlemmen Juana Sales Domingo.

Guatemala

Guatemala är ett av världens minst jämlika länder. Inkomstskillnaderna är mycket stora och 13 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom samtidigt som 20 procent av befolkningen står för över hälften av landets konsumtion. Tre procent av de privata markägarna förfogar över närmare 70 procent av all odlingsbar mark i landet, och för bonde- och ursprungsrörelser är en jordreform med fokus på de fattiga det allra viktigaste kravet. Inbördeskriget i Guatemala, som pågick 1960­–1996, beräknas ha orsakat cirka 200 000 människors död och en miljon människor blev flyktingar på grund av konflikten.