Suresh Thevamlar. Foto: Anders Hansson.

Med maten till marknaden

Suresh Thevamlar. Foto: Anders Hansson.
Suresh Thevamlar. Foto: Anders Hansson.
Kvinnokooperativen skapar möjligheter på Sri Lankas landsbygd. Efter att ha stått vid sidan av samhället har kvinnorna i flera byar nu röster som hörs.

I Karadipooval och fem andra byar på Sri Lankas östkust utbildar kvinnor sig i bland annat ekonomi, ekologiska odlingstekniker och försäljning. Suresh Thevamlar är sekreterare i kooperativet Ilamkathir som säljer lokala maträtter på marknaden i staden Batticaloa, där kooperativet har två marknadsplatser.

– När jag gick med i kooperativet för fem år sedan var inkomsten från min försäljning ungefär 600 rupier per dag. Jag hade lån som jag inte kunde betala tillbaka, eftersom villkoren var för dåliga. Nu kan jag få omkring 2 000 rupier (cirka 115 kronor) en bra kväll på marknaden, berättar Suresh medan hon förbereder dagens matlagning.

Vi har förändrat vår inställning till att spara.

Medlemmarna i kooperativet lagar maten under för- och eftermiddagarna. Därefter åker de tillsammans till staden i en lastbil som kooperativet tillhandahåller. Suresh Thevamlar och hennes familj, som består av hennes make och två barn, har kunnat betala tillbaka sina lån. Hon har utbildat sig inom djurhållning och börjat sälja ägg från sina hönor. Men hon lyfter gärna fram något annat som den största förändringen:

– Den största förändringen är att vi förändrat vår inställning till att spara. Det är svårt ibland, men matlagningen har gett oss möjligheten att lägga undan lite, vilket är både oss själva och andra till nytta.

Men det finns fortfarande stora utmaningar kvar i byarna. Vattenförsörjningen är ett stort problem.
– Under sommaren har vi inte en droppe vatten, utan får gå två kilometer för att hämta. Vi vill dra in vatten till byn, det skulle ge oss möjligheter att utöka våra odlingar.

Tsunami och inbördeskrig

Östra Sri Lanka drabbades hårt av det långvariga inbördeskrig som rasade i landet. Dessutom slog den stora tsunamin hårt mot kusten. We Effect har, med finansiering av PostkodLotteriet, också haft ett långvarigt bostadsprojekt i flera av byarna längs kusten. Därmed har många familjer fått trygga och mer värdiga bostäder.