Nu vet jag att barnen är trygga och väl omhändertagna 

Världen över lägger kvinnor mer än dubbelt så mycket tid som män på obetalt omsorgsarbete. Arbetet innefattar allt från att städa, laga mat och ta hand om barn och andra släktingar. Arbetsbördan innebär många gånger att kvinnor inte har möjlighet att arbeta utanför hemmet. I Bolivia startades en förskola med We Effects stöd för att ändra detta. Nu kan många av områdets kvinnor tjäna pengar och bidra till familjens försörjning.  

– Jag känner mig så mycket lugnare nu. Nu vet jag att barnen är trygga, väl omhändertagna, får stimulans och bra mat.  

Emiliana Lorocachi är mamma till två av de cirka 35 barnen som går på förskolan Lagunita i Cochabamba i Bolivia. Hon arbetar med trädgårdsskötsel i kommunala parker och utomhusmiljöer. När Emiliana, för några år sedan, ville börja arbeta utanför hemmet ställdes hon inför ett dilemma: att lämna barnen inlåsta i hemmet eller ta med sig dem till, den ibland farliga, arbetsplatsen. 

– Jag brukade hänga barnen från träden, för jag var rädd att de skulle bli bitna av insekter och djur. Ibland ser vi ormar och stora spindlar, men även myrorna här bits. Flera barn fick stora bölder av alla bett de fått när de fått ligga på marken en hel dag 

Förskola för ensamstående mammor

Precis som Emiliana har de flesta som jobbar här migrerat från landsbygden. Många är ensamstående mammor med låg utbildningsnivå. I ett land utan offentliga omsorgslösningar är det kvinnorna som ensamma bär det största ansvaret för barnenEn förskola kan därför vara nyckeln till jämställdhet. 

– Många av oss mammor kan varken läsa eller skrivavi har inte haft så många möjligheter i livetGenom förskolan, ett arbete och kurserna vi får från PLANE har vi växt som människor, vi har blivit mer självständiga. Det är jag väldigt tacksam över, berättar Neisa Jaimes, en av Emilianas arbetskollegor.  

Kommunen har insett fördelarna med barnomsorg

Efter några år av påverkansarbete gentemot kommunen, lyckades We Effects partnerorganisation PLANE övertyga kommunen om fördelarna med offentlig barnomsorg. Idag är förskolan finansierad av kommunen och öppen för alla barn i området. Behoven är stora över hela staden och idag, tre år efter att förskolan Lagunita öppnades, finns ytterligare två förskolor i Cochabamba. Inom kort kommer en nattöppen förskola att dra igång – den första i sitt slag i Latinamerika. Kommunen har insett att förskolorna ska ses som investeringar. Investeringar i barnen, deras framtid och deras föräldrar. 

22-åriga Gilda Quisbert är en av de ”nya” mammornaNär verksamheten öppnades för fler fick Gildas dotter Alexia plats  förskolan. Genom kontakten med PLANE fick Gilda snabbt ett jobb 

– För mig betyder förskolan allt. Den har gjort att jag kan lämna min dotter i trygga händer och att jag har ett jobb som ger mig en inkomst. Förskolelärarna lär mig också mer om hur jag kan ta hand om min dotter och lära henne saker genom lekar. Jag känner att jag blivit en bättre mamma. Nu har jag till och med börjat plugga på kvällarna, för jag vill skapa bättre förutsättningar för min dotter.