Rachel Bvunzawabaya poserar leende utanför sitt hus,

Tak över huvudet för Rachel och hennes barn

Rachel Bvunzawabaya framför huset som hon kunnat flytta in i tack vare bostadskooperativet. Foto: Malin von Strauss
Rachel Bvunzawabaya framför huset som hon kunnat flytta in i tack vare bostadskooperativet. Foto: Malin von Strauss
Rachel och hennes barn var bostadslösa och hon hade ingen inkomst. Nu ingår hon i ett bostadskooperativ, har tak över huvudet och kan också försörja sig.  

Rachel Bvunzawabaya bor i Zimbabwe. När maken dog blev hon och de tre barnen utan bostad. Men genom att gå med i ett bostadskooperativ har Rachel kunna bygga sitt eget hus. Alla som bor i kooperativet lever med något funktionshinder och husen har anpassats efter invånarnas behov. Alla hus har röda tak och Rachel berättar att området kallas Röda taken.

Medlemmarna i kooperativet har startat spara- och lånagrupper. De sparar och betalar av på ett lån som togs gemensamt för att bygga husen. De har också fått utbildning i att driva affärsverksamhet och starta företag. Ett exempel är vattenbrunnen de äger. Nu kan de sälja vatten i närområdet två gånger i veckan. Och med inkomsten kan de betala av på det gemensamma lånet.

Hönorna ger trettio ägg varje dag och för inkomsterna har hon kunnat bygga två nya rum i huset.

I ett av rummen i Rachels hus bor värphöns som hon kunnat köpa tack vare lånet. Rachel menar att det är bättre att hyra ut rummet till hönor än till människor. Hon tjänar bättre på höns och hon slipper bråk. Hönorna ger trettio ägg varje dag och för inkomsterna har hon kunnat bygga nya rum i huset. Dessutom får alla barnen gå i skolan.

Rachel har bostadskooperativet att tacka för, att hon nu kan försörja sig. Alla kooperativets medlemmar har fått ett bättre liv tack vare stödet från We Effect. Rachel känner sig stark och glad med gruppen som tar hand om varandra. Att inget är omöjligt är Rachel ett levande bevis på.