Pathmapriya Sathees. Foto: Amila Gamage.

Relationsskapande rätter och mersmak för jämställdhet

Pathmapriya Sathees. Foto: Amila Gamage.
Pathmapriya Sathees. Foto: Amila Gamage.
I en avlägsen by vid namn Ralkuli, i Trincomalee-distriktet på den vackra ön Sri Lanka, växte en kulinarisk berättelse fram. Det är historien om Pathmapriya, en beslutsam och innovativ kvinna, som valde att förvandla sina färdigheter inom kokkonst till en väg mot ekonomisk egenmakt och feministisk förening.

Med en make vars inkomst knappt räckte till familjens behov och tre barn att försörja, stod Pathmapriya, 39 år, inför utmaningen att hitta en hållbar inkomstkälla. Trots att hon har en begränsad utbildning och begränsade ekonomiska resurser, såg hon potentialen i sina matlagningsfärdigheter för en bättre framtid. Men trots sin talang stod hon inför ett hinder. Det saknades möjligheter för henne att kunna använda sina färdigheter på ett effektivt sätt och samtidigt generera en tillräcklig inkomst. Denna utmaning krävde därför en uppfinningsrik och ekonomiskt hållbar lösning, utan krav på förskottsinvesteringar.

Genom sitt medlemskap i Ralkulis lokala kooperativ AHAM, fann Pathmapriya en plattform som skulle kunna förverkliga hennes vision. Med noggrann forskning och en god förståelse för marknaden lyckades hon skapa en unik försäljningsidé bestående av hälsosamma, hemlagade måltider tillagade med lokalt odlade ingredienser och kryddade med en modern twist. Det var inte bara maten som utmärkte sig utan även hennes engagemang för att bygga relationer med kunderna, förstå deras behov samt önskemål och leverera en upplevelse som gick utöver det förväntade.

Pathmapriya i sitt kök. Foto: Amila Gamage.
Pathmapriya i sitt kök. Foto: Amila Gamage.

Småskaligt företag, storskalig inspiration

Genom sin envishet och sitt strategiska tänkande började Pathmapriya småskaligt och investerade sina vinster klokt och gradvis utvidgade hon sitt företag. Hennes insatser ledde till en betydande förbättring av familjens ekonomi och livskvalitet, men Pathmapriyas inflytande sträckte sig längre än så. Hennes framgång inspirerade andra kvinnor i samhället att ta steget ut och utforska sina egna färdigheter och talanger som potentiella inkomstkällor.

Denna berättelse handlar därför inte bara om Pathmapriyas personliga resa, utan också den viktiga rollen som kooperativmedlem och hur kvinnors ekonomiska egenmakt spelar roll för att främja hållbar utveckling och social rättvisa.

Med sin matförsäljningsinkomst bidrog Pathmapriya betydligt till sin familjs ekonomi och kunde därför säkerställa sina barns utbildning och bättre levnadsförhållanden. Samtidigt blev hennes unika rätter populära och hon utvecklade en lojal kundbas som uppskattade hennes autentiska och hälsosamma erbjudanden. I och med framgången av sitt matföretag, fick hon ett kontrakt för att förbereda mat till skolbarn dagligen. Ett permanent jobb som säkerställde regelbunden inkomst för Pathmapriya.

Hemlagade rätter med lokalt odlade ingredienser. Foto: Amila Gamage.
Hemlagade rätter med lokalt odlade ingredienser. Foto: Amila Gamage.

Kvinnlig styrka

Pathmapriyas framgång inspirerade andra kvinnor i samhället att utforska sina färdigheter och talanger som potentiella inkomstkällor. Hon hanterade sitt familjeansvar och företag genom att ha flexibla arbetstider och involvera familjemedlemmarna i delar av matlagningen.

Att vara medlem i kooperativ ger dessa kvinnor en möjlighet till identitet och tillhörighet inom en större gemenskap. Det kan stärka deras självkänsla och självförtroende, vilket gör att de aktivt kan delta i beslutsprocesser. Dessa kvinnor införskaffar sig även ofta nya färdigheter och kunskaper genom deltagande i kooperativ eller organisationer. Vilket kan leda till personlig utveckling och ökad förmåga att bidra meningsfullt till både sina familjer och till samhället.

Genom kooperativ kan kvinnor organisera sig och stötta varandra

  • En plattform att få uttrycka sina åsikter och behov.
  • Få stöttning i att driva igenom förändringar som påverkar deras liv.
  • Ett medlemskap som främjar ett stödjande nätverk där kvinnor kan dela erfarenheter, utmaningar och framgångar.
  • Ge en känsla av solidaritet som kan hjälpa till att bekämpa social isolering och bygga en starkare gemenskap.

Kooperativt Medlemskap

Medlemskap i kooperativ har skapat förutsättningar för kvinnor att ta på sig ledarskapsroller inom kooperativ. Erfarenheten kan utrusta dem med ledarskapsfärdigheter som sträcker sig bortom organisationen och in i andra aspekter av deras liv. När kvinnor bidrar ekonomiskt kan det lindra ekonomiska påtryckningar på familjer, vilket leder till förbättrade levnadsstandarder. Och när kvinnor får ekonomisk självständighet och ledarskapsförmågor kan traditionella könsroller inom familjer utvecklas, vilket i sin tur leder till en mer rättvis fördelning av ansvar.

I grunden kräver det att uppmärksamma de utmaningar kvinnor står inför för att få makt i olika situationer och utrymmen. Genom våra omfattande projektinsatser har vi identifierat både systematiska och individuella hinder. I en kombination av medvetenhetsuppbyggnad, färdighetsutveckling, policyändringar och mentorskap har våra program skapat en miljö där kvinnor kan övervinna utmaningar och anta ledarskapsroller med självförtroende och kompetens.

I slutändan är alltså Pathmapriyas berättelse inte bara en historia om mat och företagande, utan en berättelse om mod, beslutsamhet och förändring. Genom hennes exempel ser vi möjligheten för kvinnor att få egenmakt över sina egna liv och forma en bättre framtid för sig själva och sina samhällen.

Petrolain P. Kimei driver ett litet familjejordbruk i Tanzania. Foto: George Kamau

Stöd vårt arbete för kvinnors rätt till mat.

Som månadsgivare bidrar du till ett mer jämställt samhälle för personer som lever i utsatthet. Genom ditt regelbundna stöd kan vi bland annat försvara kvinnors rätt till mark och stödja kvinnokooperativ i fattigdomsdrabbade områden.

Bli månadsgivare idag
Petrolain P. Kimei driver ett litet familjejordbruk i Tanzania. Foto: George Kamau