Romska barn i Albanien får en chans till utbildning

I Morava-Berat och Korca-regionerna i Albanien är arbetslösheten skyhög och utbildningsnivån låg, framför allt hos den romska minoriteten. Nu engagerar sig We Effect tillsammans med Världens barn för att fler romska barn ska gå i förskolan.

En bidragande orsak till problemen är att landets romer utsätts för systematisk diskriminering. Skolor och vägar förfaller, byggnader rustas aldrig upp. Endast 27 procent av de romska sexåringarna i Albanien är inskrivna i skolan. Romska barn saknar också tillgång till hälsovård. Sex gånger så många romska barn är underviktiga och lider av undernäring, jämfört med de genomsnittliga nationella siffrorna i Balkanregionen.

Morava-Berat och Korca är två av de platser i Albanien där We Effect och Världens Barn driver ett projekt för att få fler romska och andra marginaliserade barn att gå i förskolan.

Projekt som ska minska stigmatiseringen av de romska barnen

Men projektet handlar om mer än att bara få barnen till skolan. Det handlar om att minska segregationen, stigmatiseringen och marginaliseringen av de romska barnen och att rusta upp förskolor, se till att lokalerna hålls varma under vintern, utbilda personal och föräldrar, samt öka kännedomen om medborgerliga rättigheter. Genom projektet får barnen också tillgång till skolhälsovård, något som saknats tidigare.

Yllka Kovaci bor i Morava-Berat och har två barnbarn i en av projektets förskolor.

– Projektet betyder jättemycket för befolkningen här. Det är väldigt tydligt att förskolorna fungerar bättre än de andra, att personalen är bra och att barnen trivs, säger hon.

Projektet startade 2015 och är nu inne i sin andra fas som ska pågå till och med 2019. Sedan 2015 har nära 500 romska, och andra marginaliserade barn inkluderats i det offentliga utbildningssystemet. 97 procent av barnen i förskolorna har gått vidare till första klass. Andra effekter som syns är att hälsokontroller har förbättrat barnens allmänna hälsotillstånd och minskat frånvaron i förskolan.

Förskolornas pedagoger har fått utbildning i att arbeta med multietniska grupper och att skapa en bra miljö. Påverkansarbete och utbildningar har lett till ökad kännedom om barnomsorg och föräldraskap i de samhällen där projektet genomförs och kännedomen bland lokala aktörer om frågor som rör skydd av barn har ökat.

De närmaste två åren ska minst 600 romska, och andra marginaliserade barn i förskoleålder och 1200 föräldrar samt lärare och personal på projektets förskolor nås av projektet. Andra målgrupper är lokala myndighetsrepresentanter och tjänstemän. Cirka 1 000 hushåll, motsvarande 6 000-8 000 personer, ska också nås med information.