Drivalda Zmakaj. Foto:We Effects partner organisation AgroPuka

Söta vinster och en surrande framtid

Drivalda Zmakaj. Foto:We Effects partner organisation AgroPuka
Drivalda Zmakaj. Foto:We Effects partner organisation AgroPuka
I den bergiga regionen Puka i nordöstra Albanien frodas en övertygelse bland invånarna att – ett hem med bin, är ett lyckosamt hem. Vad som en gång började som ett intresse för biodling har utvecklats till en nyckelfaktor för många unga människors inkomst i området. En av dem är Drivalda Zmakaj. Det här är en berättelse om passion, arbete och strävan efter balans mellan modern utbildning och förankring i naturen.

– Som tonåring var jag mycket fascinerad av hur bin producerar honung. Mina föräldrar har varit professionella biodlare i många år och de insåg att biodling var mer än bara en nyfikenhet för mig, säger 23-åriga Drivalda, en ung biodlare och student inom arkitektur och stadsplanering.

Drivalda och hennes familj inledde sin resa inom biodling på ett blygsamt sätt. De började med endast två bikupor, och idag har de över sextio stycken. Vid endast tretton års ålder påbörjade Drivalda sin resa som biodlare och har nu utvecklats till en skicklig ung biodlare med en gedigen erfarenhet.

Att arbeta med bin kan vara utmanande och tidskrävande, men det är också en givande och meningsfull upplevelse. Höjdpunkten för många biodlare är ögonblicket när honungsinsamlingen sker. Vid den stunden får biodlarna verkligen smaka på resultatet av sitt hårda arbete och känna en uppskattning för de insatser de gjort under månaderna.

Drivalda Zmakaj vid två av familjens bikupor. Foto: We Effects samarbetsorganisation AgroPuka.
Drivalda Zmakaj vid två av familjens bikupor. Foto: We Effects samarbetsorganisation AgroPuka.

Biodlingens bistra verklighet

Under tiden Drivalda har byggt upp de färdigheter som krävs för att underhålla en biodling, har hon stött på en del utmaningar över åren. Särskilt när det gäller att hitta pålitliga kunder. Bristen av en organiserad marknad är ett allvarligt besvär och jakten på att hitta köpare tar tid. Därför är det viktigt att säkerställa försäljningen från första början, så att biodlarna kan fokusera mer på biodlingens underhåll och förbättringsmöjligheter.

Trots dessa utmaningar, har Drivalda och hennes familjs hårda arbete resulterat i produktion av högkvalitativ honung och regelbundna kunder. Efterfrågan på honung har även ökat under åren då folk blir alltmer medvetna om honungens hälsofördelar. Att driva en biodling är idag en pålitlig ekonomisk stöttepelare för Drivalda och flera hushåll i Puka. I Drivaldas fall har det dessutom varit en ovärderlig hjälp under hennes studietid på universitet.

Tre av Drivalda Zmakajs bikupor. Foto: We Effects samarbetsorganisation AgroPuka.
Tre av Drivalda Zmakajs bikupor. Foto: We Effects samarbetsorganisation AgroPuka.

Bergiga biodlingar för biologisk mångfald

I lantliga samhällen, som det bergiga Puka, bidrar både små- och storskaliga biodlingar avsevärt till allt från livsmedelssäkerhet, ekonomisk befogenhet, försörjningstrygghet, biologisk mångfald och miljövård.

Puka är en plats med många naturresurser, och det vore synd om det inte skulle användas på rätt sätt. Urbaniseringen i norra Albanien är inte ett problem just nu, men det kommer säkert att bli det inom en snar framtid. Därför är det vårt ansvar att behålla balansen.

Att upprätthålla denna balans är något som Drivalda brinner för och hennes engagemang sträcker sig till hennes framtida yrke som arkitekt och stadsplanerare. Studierna i stan, kombinerade med uppväxten i den naturliga miljön i Puka, har bidragit till hennes förståelse av den biologiska mångfalden och hur planering och uppbyggnad av stadsdelar kan göras miljövänliga.

Trots att hon planerar att följa sitt yrkeskall som arkitekt och stadsplanerare, kommer biodling alltid att vara hennes stora kärlek. Efter avslutade universitetsstudier har hon avsikten att fortsätta den familjetradition hon startade som ung.

Det är tydligt att biodling har bidragit till många fördelar för den lokala befolkningen i Puka. Genom samarbetet mellan We Effect och partnerorganisationen AgroPuka, stöds bönder och producenter runt om i bergsområdena i sitt skapande av högkvalitativa produkter. Med ett huvudfokus på att stötta böndernas marknadsföring av produktion, samt på utbildning och rådgivning om boskapsskötsel, blir vägen till självförsörjning inte lika lång.

Projektet har bidragit till en ökad motivation, särskilt bland de unga människorna i Puka, i att omvandla sin biodling till en lönsam affärsverksamhet och på så sätt öka sina inkomster. Det kommer förbättra deras levnadsvillkor och livsmedelssäkerhet. Stödet har skapat en betydande positiv förändring för samhället i Puka, där biodling nu inte bara betraktas som en traditionell sysselsättning utan som en hållbar och framgångsrik affärsmodell.

Ge bort en bikupa

En biodling ger en familj möjligheten att öka sin inkomst och samtidigt tillhandahålla mat för familjemedlemmarna. Den här gåvan gör det möjligt för fler bönder att uppnå självförsörjning.

Du får ett fint digitalt gåvobevis som kan skickas direkt till mottagaren via e-post eller som kan skrivas ut.

Köp en bikupa nu