Försäkringar rätt obekant – men växande fenomen i Afrika

Varje olycka, stöld eller ovälkommen överraskning kan vara en katastrof för vem som helst. En brusten blindtarm, ett nedbränt hus, ett dödsfall har ödesdigra konsekvenser i de flesta afrikanska hem. I ett kenyanskt hem, kan varje oväntad händelse stjälpa hushållsbudgeten. Om man är oförsäkrad.

Trots att det funnits försäkringsbolag i Kenya i 90 år, täcks enbart 12 procent av de Kenyas 40 miljoner mänskor av någon försäkring. Inte ens de obligatoriska hälsoförsäkringarna, som arbetsgivarna ska teckna är speciellt vanliga, trots att de är förhållandevis förmånliga. Därför behövs ökad information och opartiska förhandlare som tar fram villkor med försäkringstagarna.    

Minska fattigdom är målet

Att minska fattigdomen genom större ekonomisk säkerhet, är ett av We Effects mål med samarbetet med partnerorganisationerna. Tre av FN:s hållbarhetsmål, som utrotad hunger och förbättrad folkhälsa kan också nås genom bättre och förmånligare försäkringsmodeller.  

Idag verkar 41 försäkringsbolag i Kenya. Få av dem är intresserade av så kallade mikroförsäkringar, som riktar sig till småbrukare och mänskor som lever i fattigdom. Samtidigt är det denna kundgrupp som bäst behöver en försäkring, då den ekonomiska sårbarheten hos dem är som störst.  

Därför har We Effect engagerat partnerorganisationerna i försäkringar. Medlemmarna i kooperativen idkar verksamhet som ekonomiskt hänger på en skör tråd. För en småskalig jordbrukare, kan hela familjens inkomst bero på ett par kor. Dör en ko, kollapsar hemmets inkomsterEn kreaturförsäkring garanterar att bonden klarar sig ekonomiskt ur förlusten.  

Under tre procent av kenyanerna har försäkring

Målet är att fördubbla den andelen till och med 2020. Sex procent var också den andel som har en försäkring globalt. I Kenya finns majoriteten av de försäkrade i huvudstadsområdet. Ute på landsbygden – där We Effect främst jobbar – är försäkringar ovanliga.  

Skälen är många: förståelsen för försäkringar är begränsad, men försäkringsbolagen är också ointresserade av klientelet. Mödan att teckna avtal om småsummor är stor och för många av bolagen är detta olönsamt. Därför behövs förhandlingar om lämpliga försäkringar för småbrukare och mänskor som lever i fattigdom. Både premiär och ersättningar är förhållandevis små – men för de försäkrade livsavgörande.  

We Effects samarbetspartner jämför därför avtal och villkor för att kunna rekommendera ändamålsenliga avtal för sina medlemmar. Villkoren för försäkringarna görs begripliga, så misstron mot försäkringsbolagen har minskat 

Kenyanska hushåll, som mest lever på jordbruk, kan drabbas hårt av missväxt och förlorad skörd. En försäkring kan säkerställa att resurser finns, att plantera nya grödor för nästa sådd. Vård– eller  begravningskostnader är andra stora utgifter, som medlemmarna i kooperativen nu uppmanas att försäkra sig emot. Utan försäkring, förlitar sig många på allmosor, vilket inte alltid fungerar så bra i praktiken.  

Under de kommande åren, stöder We Effect partnerorganisationer som jobbar för att deras medlemmar ska kunna teckna förmånliga, begripliga och relevanta försäkringar. Så kan många av de ekonomiska katastroferna bland de mest sårbara grupperna förebyggas.