Tvåltillverkning som minskar spridningen av COVID-19

Alice Nakyejwe och Ndagire May. Foto: Edward Kiyingi
Alice Nakyejwe och Ndagire May. Foto: Edward Kiyingi
När Uganda stängde ner samhället under pandemin, förlorade Alice Nakyejwe hela sin inkomst. Genom stöd från We Effect fick hon möjligheten att gå en utbildning i tvåltillverkning. Nu driver hon ett eget tvåltillverkningsföretag som försörjer familjen samtidigt som hon bidrar till minskad smittspridning i samhället.

Världen fortsätter att kämpa med den snabba ökningen av covid-19. Till följd av långa perioder av regeringspålagda nedstängningar och utegångsförbud har ekonomin förämrats i många länder. Dessa förebyggande åtgärder har skadat företag och många arbetare i små och medelstora företag. I Uganda har befolkningen bevittnat jobbnedskärningar inom olika sektorer, minskade inkomster för företag och minskad arbetstid. En av de personer som drabbats av nedskärningar är Alice Nakyejwe, medlem i Ttula Housing Cooperative Society.

– Innan nedstängningen var jag husmor på gymnasieskolan Mbogo Senior Secondary School i Kawempe Division, Kampala District. När skolorna stängde hade jag inte längre tillräckligt med resurser för att försörja mina barn eftersom arbetet var min enda inkomstkälla, berättar Alice.

Alice har tappat upp sin flytande tvål på flaskor. Foto: Edward Kiyingi

Rekommendation att tvätta händerna i coronapandemin i Uganda

Nedstängningen av Uganda ledde till en omfattande migration från stad till landsbygd där många människor åkte till sina byar för att undvika ekonomiska svårigheter som orsakades av Coronapandemin. Alice lyssnade noga på de rekommenderade förebyggande åtgärderna som förmedlades via olika medier. Hälsodepartementet angav 34 åtgärder för att kontrollera spridningen av COVID-19. Åtgärderna innefattade bl.a. upprätthållande av hygienåtgärder som att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten eller att använda alkoholbaserade desinfektionsmedel.

För att inte missa ett tillfälle att göra skillnad i människors liv, började Uganda Housing Cooperative Union (UHOCU) träna medlemmar i produktion av flytande tvål, sätta upp tappkranar för medlemmar i deras hem och stödja dem att anamma de rekommenderade hygienmetoderna. Bostadskooperativet organiserade en praktisk utbildning i produktion av flytande tvål där de fem bostadskooperativen Kawempe Ttula, Makindye Galima, Our Lady of Charity MulagoIII, Mulago Mamapapa och Banda Bisoboka deltog.

Alica Nakyejwe och May Ndagire förbereder tvålen. Foto: Edward Kiyingi

Alice Nakyejwe, en 57-årig medlem i  Kawempe Ttula Housing Cooperative, berättar hur utbildningen gav henne färdigheter för att skapa en alternativ inkomstkälla.

– UHOCU utbildade oss i tvåltillverkning. Som ett resultat har jag bestämt mig för att använda de färdigheterna för att göra tvål som så desperat behövs nu för att bekämpa COVID-19 och samtidigt tjäna en inkomst, säger Alice.

Alice använde de färdigheter som förvärvades under utbildningen för att starta ett litet produktionsföretag för flytande tvål. Hon etablerade verksamheten med ett lån på 100 000 UGX (291 sek) från Village Savings and Loans Association (VSLA), där hon är medlem.

– Idag producerar jag 60 liter per vecka och säljer till andra medlemmar i bostadskooperativet och samhället, säger Alice glatt.

Allt fler upptäckte tvål för att förebygga COVID

Efterfrågan på Alice tvål har också ökat i takt med att fler människor uppskattar tvålens och vattnets roll i förebyggandet av COVID-19. Utbildningen har gjort det möjligt för kvinnor att göra skillnad i samhället samtidigt som de genererar inkomst för att upprätthålla sin försörjning. Kvinnor som Alice har också fått befogenheter till ledarroller genom stöd från We Effect och Uganda Housing Cooperative Union (UHOCU). Hon fick tjänsten som övervakningskommittésekreterare och projektledare tack vare den praktiska utbildning hon deltagit i.

– Som kvinna trodde jag aldrig att jag en dag skulle kunna ha ett företag med mitt eget namn. Men genom utbildningen och mentorskapet som möjliggjorts av We Effect är jag nu företagare och förändrar min familjs liv och mitt samhälle, säger Alice.