Tyget som förändrar liv

Vidalia Pino Sunuc jobbar med att väva traditionella tyger. Foto: Liinu Diaz Rämö.
Vidalia Pino Sunuc jobbar med att väva traditionella tyger. Foto: Liinu Diaz Rämö.
När arbetsbristen i Guatemala gjorde att många av männen i byn Pachay migrerade till USA, organiserade sig kvinnorna för att förändra sin situation. Resultatet blev kvinnoföretaget Corazón del Tejido – Tygets hjärta.

Kvinnorna i byn Pachay har alla liknande historier; som unga flickor fick de avbryta sina studier för att istället stötta sina mödrar i hemmet. I vuxen ålder fortsatte kvinnorna med det obetalda arbetet inom hemmets fyra väggar, tills deras män – en efter en – bestämde sig för att migrera till USA.

Tvåbarnsmamman Vidalia Pino Sunuc är en av kvinnorna som blev kvar. I tio år har hon varit ensamstående och ansvarat för hushållets ekonomi. Precis som de andra kvinnorna i byn hade Vidalia aldrig tidigare haft en egen inkomst.

Det vi kunde var att väva och stötta varandra.

− Männen lämnade byn för att det inte fanns arbete här, men vi kvinnor som blev kvar hade aldrig arbetat utanför hemmet, aldrig haft en egen inkomst. Det vi kunde var att väva och stötta varandra!

Kvinnorna tjänar nu sina egna pengar

Kvinnorna organiserade sig och tillsammans började de väva traditionella tyger. Kunskaperna och tekniken hade de fått lära sig från sina mammor. Genom stöd från We Effect har kvinnorna i Tygets hjärta fått kunskaper om varutillverkning, försäljning, och kvalitetssäkring. De har kunnat starta en affärsverksamhet, tjäna sina egna pengar och öka den ekonomiska tryggheten i byn.

− Nu får vi in beställningar och har jobb som vi fördelar mellan oss i företaget. När vi har mycket att göra erbjuder vi även jobb till de oorganiserade kvinnorna i byn. Det känns bra att jag gör något, och att tjäna pengar är en fördel, säger Vidalia med ett brett leende.

För Vidalias del har Tygets hjärta lett till mer än bara en egen inkomst; att vara en del av en kvinnogrupp har stärkt henne.

− Jag har fått nya kunskaper och idéer om vad jag kan åstadkomma i mitt liv. Jag känner att mitt sinne har öppnats. Visst är det svårt fortfarande, men nu tänker jag på vad jag kan göra för att komma framåt i livet.

− Nu hoppas jag att vi fortsätter få beställningar och att det skapas fler jobb här. Det skulle ge bättre förutsättningar för mina barn, att de får det lättare och bättre än vad jag haft det. Jag vill att de utbildar sig och får ett yrke.