Unga bönder möter utmaningar och skapar hopp i Malawi

Mark Hill och Matazo Jonafani, unga bönder i Malawi. Foto: Johanna Wolff
Mark Hill och Matazo Jonafani, unga bönder i Malawi. Foto: Johanna Wolff
Malawis unga befolkning står inför stora utmaningar med begränsad tillgång till mark och resurser. Trots dessa hinder, finns det hopp. Genom We Effects stöd får unga bönder kunskap och verktyg för att förbättra sina odlingsmetoder, öka sina inkomster och säkra en bättre framtid. Nya initiativ och samarbete med lokala partners visar att förändring är möjlig.

På vardera sida av vägen av hårt packad lera sträcker majsfälten ut sig. Vägen leder till den lilla byn Linthipe, som ligger precis i foten av gröna lummiga berg straxt sydost om Lilongwe. Majs är en basgröda och odlas på i princip varje gård i Malawi. När vi når Mark Hill och frun Matazo Jonafanis fält skjuter majsplantorna upp i höjden, minst en halvmeter högre än på fältet intill. Det är snart dags att skörda.

Det unga paret, 26 och 22 år gamla, har inga barn ännu, men när Mark pratar om framtiden, tänker han på de framtida barnen.

– Jag vill kunna försörja mig och min familj när projektet vi deltar i är slut. Jag vill ha råd att skicka mina barn till skolan, säger Mark.

Malawi är ett land med ung befolkning. Nästan hälften (46,0 %) är under 16 år och 73,0 % är under 30 år. Precis som kvinnor, möter unga utmaningar som begränsar deras utveckling och deltagande i ekonomiska processer. Ofta utesluts de från beslutsfattande och har liten tillgång till och kontroll över produktiva resurser. Dessa utmaningar upprätthålls av patriarkala normer och förutfattade meningar. Exempelvis betraktas kvinnor och unga ofta som passiva mottagare och inte som aktiva deltagare i politiska och ekonomiska processer. På landsbygden är ungdomar och yngre hushåll oftare fattigare än äldre hushåll, särskilt på grund av begränsad tillgång till mark. Kvinnors och ungas utsatthet och exkludering har därför gjort de till prioriterade målgrupper i We Effects arbete för allas rätt till mat.

Mark berättar att den största utmaning han haft som ung är att säkra en trygg inkomst.

– Tidigare fick jag mest ströjobb och det blev aldrig tillräckligt mycket pengar för att kunna starta igång en egen liten verksamhet, berättar Mark.

Mark Hills majs är snart redo att skördas. Plantorna är starka och välmående tack vare det gödsel han lärt sig tillverka själv. Foto: Johanna Wolff

Kooperativt medlemskap och utbildning blev en vändning

Mark och Matazo är medlemmar i ett lokalt kooperativ och deltar i ett projekt stöttat av We Effect. Den lokala partnerorganisationen Malawi Union of Savings and Credit Co-operatives (MUSCCO), som är specialiserad på finansiella tjänster och kooperativ utveckling, implementerar projektet. Att arbeta tillsammans med lokala partners är viktigt för långsiktigheten och den lokala förankringen. We Effect stöttar också MUSCCO att stärka sin kapacitet som civilsamhällesaktör.

I projektet används metoder som studiecirklar och spar- och lånegrupper för att öka böndernas kunskap och tillgång till viktiga finansiella tjänster. Förutom att förse bönderna med viktig kunskap fungerar studiecirklarna som en plats för kvinnor och ungdomar på landsbygden att få information om sina rättigheter och skyldigheter. Medlemmarna får också möjlighet att diskutera och ta itu med orsakerna till ojämlikhet, näringsproblem, klimatförändringar, diskriminering och fattigdom, som ofta beror på bristande kunskap.

Hemligheten bakom att Marks och Matazos majs växt så bra, trots att säsongen varit ovanligt regnfattig, är det hemmagjorda gödslet. Det unga paret har lärt sig blanda och tillverka gödsel själva genom studiecirklarna. Gödseln tillverkas av bland annat hönsspillning, hackade växtdelar och vatten. Det fungerar lika bra som konstgödsel men kostar betydligt mindre och utarmar inte jorden på lång sikt utan fyller på med viktiga näringsämnen och bidrar till att hålla jorden frisk. Resultatet är synligt och blir extra tydligt precis i skarven mellan fälten. Mark och Matazos plantor är kraftigare och högre.

Där Marks och Matazos majsfält (t.h.) möter grannens är resultatet av deras odlingsmetoder synliga för blotta ögat. Foto: Johanna Wolff

– Nu återanvänder vi material från odlingarna och gör gödsel av. Det gör att våra produktionskostnader minskat och vi gör större vinst, berättar Mark.

Tidigare hade Mark och Matazo inte tillräckligt med mat så att det räckte hela året. Nu producerar de tillräckligt med majs så att de kan sälja och göra en vinst. Det har resulterat i att paret kan äta en mer näringsrik och balanserad kost. En dröm är att i framtiden starta en egen liten butik där produkterna kan säljas.

Påverkan och rätt investeringar är vägen fram

Situationen för Malawis unga befolkning, landets framtid, är utmanande, men samlade krafter försöker driva förändring. En ny marklag, som syftar till att främja tillgång och ägande av mark för kvinnor och ungdomar, kom nyligen till stånd. We Effect stöttar också partnerorganisationer och kooperativ att gå samman och organisera sig för att påverka politiken i rätt riktning. I april anordnade We Effects landkontor i Malawi ett möte där representanter från samtliga partnerorganisationer deltog för att tillsammans med representanter från jordbruks- och handelsdepartementet diskutera utmaningar och lösningar för jordbrukssektorn. De unga representerades av bonden Roselyn Kasunda Blackson, som också är ungdomsdirektör i Farmers Union of Malawi. En av We Effects partnerorganisationer i landet.

Roselyn Kasunda Blackson är en ung bonde och ungdomsdirektör i We Effects partnerorganisation Farmer Union of Malawi. Foto: Johanna Wolff

– Unga ser många gånger jordbruket som en sista utväg. Vi har sett bönder kämpa sedan vi var barn, och de är fortfarande fattiga. Vi behöver motivation, berättar Roselyn Kasunda Blackson.

De unga utgör två femtedelar av ägarna av små- och medelstora företag i Malawi. De flesta är informella, väldigt små eller precis i uppstartsfasen, men statistiken vittnar om att det finns vilja och stor potential att förbättra ungdomars försörjning med rätt investeringar och stöd.