Varma dagar slukar skördar

Fotograf: Kisha Beringuela
Fotograf: Kisha Beringuela
Våta månader blir ännu blötare med oförutsägbart regn och översvämningar, och varma månader blir ännu hetare med torka och stigande temperaturer. Fruktträdens grenar hänger inte längre tunga av frukt och bönderna oroar sig för att träden inte ska klara av att stå kvar. Klimatförändringarna har i hög grad påverkat Filipperna, särskild bönderna.

Under sina 40 år som bonde märker Teofilo Bahalia stor skillnad på sina fruktskördar de senaste åren sedan temperaturen blivit allt högre i staden Tagum, i provinsen Davao del Norte, i Filipperna. Durianfrukter växte tidigare i överflöd i den här regionen, men nu blir skördarna mindre och mindre. Förr kunde han skörda sina durianträd två gånger per säsong och vid varje skörd gav varje träd ungefär 40 frukter vardera. I dag ser skördarna helt annorlunda ut. Oftast växer endast en frukt per träd och den andra skörden uteblir ibland helt. Teofilo berättar även att hans langsatträd påverkas avsevärt av det varmare klimatet; barken är uttorkad och grenarna är tunnare och ömtåligare.

Teofilo Bahalia visar hur sköra träden har blivit. Fotograf: Kisha Beringuela

– Jag blir rädd, träden är så svaga, säger Teofilo.

Även bonden Jaime Ardiente från Sagayen, i provinsen Davao, berättar om sin oro för langsatträden:

Grenarna är tunna och uttorkade. Jag kan inte klättra i träden längre, det vågar jag inte. Och om nätterna när det blåser som mest oroar jag mig för att de ska falla.

Det är inte bara träden som påverkas av värmen, han berättar om flera utmaningar med skötseln på gården. I sin fiskdamm där han föder upp tilapia, en betydande matfisk som lever i sötvatten, behöver han numera konstant byta ut vattnet för att hålla fisken vid liv. När temperaturen stiger under dagen måste vattnet bytas ut för att fiskarna ska kunna simma i friskt vatten. Jaime nämner även att ankorna som han har på sin gård producerar färre ägg i värmen.

– Ankorna blir stressade i värmen. Innan det blev så här varmt kunde jag få mellan 90 och 100 ägg per dag, men numera lägger de ungefär 60–70 i stället, säger Jaime.

Jaime Ardiente matar sina tilapiafiskar. Fotograf: Kisha Beringuela

De varma dagarna kräver att bönderna anpassar sina metoder för att de ska kunna fortsätta med djurhållning och fruktodling. Teofilo och Jaime är medlemmar i kooperativ som är anslutna till We Effects partnerorganisation Davao Federation of Farmers’ Integrated services, DAFISCO, som hjälper bönder att mildra och bemöta klimatförändringarna genom kapacitetsutveckling och utbildning. Utöver att stötta medlemsbönderna med utbildning inom jordbruk, utbildar DAFISCO även bönderna i teknik och kapacitetsuppbyggnad. DAFISCO stöttar också sina medlemmar med tekniska tjänster för att få tillgång till bidrag och stöd från regeringen. Steg för steg lär sig bönderna hur de kan anpassa sina jordbruk för att de varma dagarna inte ska sluka all deras skörd.