We Effects samarbetspartners finner nya lösningar i coronakrisen

Hamza Zubeidat i Ma’an center, Palestina, planterar tillsammans några av de fröplantor som delats ut som en del av initiativet One Million Seedlings för att öka graden av självförsörjning och stärka tillgången på mat i coronakrisens spår. Fotograf: ARIJ, Applied Research Institute
Hamza Zubeidat i Ma’an center, Palestina, planterar tillsammans några av de fröplantor som delats ut som en del av initiativet One Million Seedlings för att öka graden av självförsörjning och stärka tillgången på mat i coronakrisens spår. Fotograf: ARIJ, Applied Research Institute
Runt om i världen har We Effects samarbetsorganisationer fått tänka om och tänka nytt för att svara på den förändrade verklighet som följt i coronapandemins spår. Det handlar exempelvis om nya digitala arbetsformer för informationsarbete och snabba insatser för att möta de akuta humanitära behov som uppstått.

– Begränsningar i rörelsefrihet och mötesfrihet innebär att det för våra samarbetsorganisationer inte är möjligt att genomföra möten eller studiecirklar som vanligt, påpekar Anna Tibblin, We Effects generalsekreterare.

Många organisationer har inte heller möjligt att förlägga arbetet till medarbetarnas hem med hjälp av digitala verktyg på samma sätt som i exempelvis Sverige. I många av de länder där kraftfulla åtgärder införts för att stoppa smittspridningen har civilsamhällets verksamhet därför stannat upp och aktiviteter har skjutits på framtiden.

– Men vi ser också hur många organisationer är innovativa och visar på nya vägar att arbeta för att nå och stötta de mest utsatta. Det här är gräsrotsorganisationer som arbetar nära sina medlemmar, och därför kan svara snabbt på krisen, säger Anna Tibblin.

Så har Pandemin drabbat Palestina och Sri Lanka

I Palestina har krisen medfört att än fler lider av hungersnöd. Redan före krisen hade en tredjedel av landets befolkning, 1,6 miljoner människor, inte råd till näringsrik mat.

– Under pandemin har majoriteten av fattiga familjer förlorat sina inkomster på grund av att ekonomin stängt ner och rörelsefriheten har varit begränsad, säger Moayaad Bsharat, program och projektchef på Union of Agricultural Work Comittees, UAWC.

För att öka graden av självförsörjning och stärka tillgången på mat i krisens spår deltog fem av We Effects lokala samarbetspartners i ett initiativ som syftade till att dra upp och dela ut en miljon gratis fröplantor till familjer runt om i Palestina. De fem samarbetsorganisationerna, ESDC, ARIJ, ESDC, UAWC och LRC, delade tillsammans ut en tredjedel av grönsaksplantorna i bland annat Ramallah, Hebron och Jerusalem.

– Vårt mål med insatsen är att stötta de mest utsatta familjerna med fröplantor för att de ska få möjlighet att producera sin egen, hälsosamma mat och återvända till att bruka jorden, säger Moayaad Bsharat.

I Sri Lanka har We Effects samarbetsorganisation National Cooperative Council, NCCSL, skapat en kanal på Youtube som heter Coop tv för information om covid-19 till de anslutna kooperativen. Kanalen förmedlar också studievägledning till de elever som följer kooperationens studiecirklar.

– Kooperativ kan vara mer dynamiska i en tid av kriser som coronapandemin än andra företag, eftersom vår verksamhet startades för att tillgodose våra medlemmars sociala och ekonomiska välfärd med deras aktiva deltagande, säger NCCSL:s ordförande Sarath Weerasiri.

Även om initiativet växte fram ur ett behov av att driva vidare verksamheten även när coronapandemin innebar begränsad rörelse- och mötesfrihet, kommer det att fortsätta även efter pandemin.

– När man utvecklar en sådan här lösning måste man titta noga på de olika stadierna av intervention, såsom krisstöd, återhämtningsstöd och utvecklingsstöd, säger Sarath Weerasiri.

Corona har stängt skolorna i Uganda

I norra Uganda bidrar We Effects samarbetsorganisation National Association of Women’s Organisations in Uganda, NAWOU, med mat, tvål och andra förnödenheter till ett antal flickor som inte har kunnat återvända till sina familjer under det nu snart tre månader långa undantagstillståndet. Flickorna hade sökt skydd på en skola för att undvika barnäktenskap och könsstympning, men sedan skolorna stängts på grund av coronapandemin har de ingenstans att ta vägen. De har fått bo kvar på den stängda skolan, och får stöd av bland annat NAWOU.

– En av NAWOUs anställda i Amudat hälsar på hos flickorna varje dag för att kolla att de mår bra och för att ge dem en känsla av att någon bryr sig om dom, som en äldre familjemedlem, berättar Fionah Agaba, kommunikatör på NAWOU.

NAWOU arbetar också med lokala myndigheter och andra aktörer för att göra det möjligt för framförallt gravida kvinnor och barn att tillgå sjukvård under utegångsförbudet. De har hjälpt till att informera om särskilda telefonnummer som man kan ringa för att få hjälp att ta sig till en vårdinrättning vid behov, och bemannar även motorcykelambulanser för mammor och barn som insjuknat eller drabbats av våld i hemmet under krisen.

– Undantagstillståndet har tvingat oss att tänka kreativt. Det mesta av kollektivtrafiken, inklusive vanliga motorcykeltaxis, har stängt ner, berättar Bruno Oryegiu, som är en stödperson utbildad av NAWOU som under krisen kör motorcykelambulans.

– De flesta som behöver vår hjälp är gravida kvinnor, säger han.

Bönder drabbas av pandemin i Guatemala

I Guatemala har restriktionerna för att begränsa coronavirusets framfart lett till att lokala marknader har stängts ner. Dessa är helt nödvändiga för att småskaliga bönder ska kunna få ut sina produkter och tjäna en inkomst för att återinvestera i nästa skörd. We Effects samarbetsorganisation Utz Che’ arbetar med mindre bondeorganisationer som ser sina medlemmars inkomster sina.

Som ett sätt att bygga upp en långsiktig tillgång till fröer och korn för kommande odlingssäsonger, har organisationen främjat så kallade fröbanker. Dessa underlättar köp, insamling, lagring och tillgång till utsäde, och syftar samtidigt till att bevara och skydda de inhemska fröarterna och den biologiska mångfalden.

Utz che’ har också planer på att starta temporära soppkök i coronakrisens spår för att hjälpa mot den akuta hungersnöd som kommit av coronakrisen.

– Ute i byarna har folk börjat organisera sig och ta hand om varandra. Guatemala har som land och folk överlevt så många saker, vi överlevde ett krig för inte så länge sen. Det här är en till sak som vi måste överleva, säger Bertha Zapeta, We Effects landrepresentant i Guatemala.