Agenda 2030

Fotograf: Marcus Lundstedt
Fotograf: Marcus Lundstedt
Två miljarder människor i världen har i dag inte trygg tillgång till den mat de behöver. Problemet ökar snarare än minskar, trots att världssamfundet under FN:s flagg satt som mål att utrota hungern till 2030. Men trots att vi är långt ifrån det globala målet att avskaffa hungern till 2030 tror vi att en bättre värld ligger väl inom räckhåll – om vi jobbar tillsammans. We Effect arbetar för att främja de globala målen på olika sätt. Från gräsrötter till globala samarbeten.

Totalt är de globala målen 17 stycken. We Effect arbetar med sju av dessa:

 

  • Ingen fattigdom

  • Ingen hunger

  • Jämställdhet

  • Hållbara städer och samhällen

  • Bekämpa klimatförändringarna

  • Ekosystem och biologisk mångfald

  • Genomförande och globalt partnerskap

Ingen fattigdom

Vi behöver fördela resurserna jämlikt

I den här videon berättar Humphrey Muriuki från Kenya om vad fattigdom är för honom:

Ingen hunger

Hunger är brist på mat

Anne Gachambi pratar om vad som kan göras för att bekämpa hunger:

Jämställdhet

Vi kvinnor behöver organisera oss

Hör Ngyuen Thi Su prata om jämställdhet: