Agenda 2030

Fotograf: Marcus Lundstedt
Fotograf: Marcus Lundstedt
Två miljarder människor i världen har i dag inte trygg tillgång till den mat de behöver. Problemet ökar snarare än minskar, trots att världssamfundet under FN:s flagg satt som mål att utrota hungern till 2030. Men trots att vi är långt ifrån det globala målet att avskaffa hungern till 2030 tror vi att en bättre värld ligger väl inom räckhåll – om vi jobbar tillsammans. We Effect arbetar för att främja de globala målen på olika sätt. Från gräsrötter till globala samarbeten.

Totalt är de globala målen 17 stycken. We Effect arbetar med sju av dessa:

 

  • Ingen fattigdom

  • Ingen hunger

  • Jämställdhet

  • Hållbara städer och samhällen

  • Bekämpa klimatförändringarna

  • Ekosystem och biologisk mångfald

  • Genomförande och globalt partnerskap

De hållbara mål som vårt arbete berör extra mycket:

Rätten till mat

Ingen hunger

Jämställdhet

Jämställdhet

Rätten till en värdig bostad

Hållbara städer och samhällen

Vi arbetar för att utrota hungern

Vårt huvudfokus är alla människorts rätt till mat vilket givetvis innebär att mål nummer 2, utrota hungern, är det vi främst arbetar mot.

Mer om hur vi arbetar med rätten till mat

Jämställdhetseffekten

Vi vet att kvinnors lika rättigheter kan lösa världshungern. Att ökad jämställdhet är en förutsättning för att minska fattigdomen. Därför är det självklart att allt vårt arbete genomsyras av ett fokus på jämställdhet.

 

Läs mer

Så här arbetar vi med de globala målen - följ med oss ut i världen

Bättre villkor för kaffebönder i Uganda
Östra Afrika

Bättre villkor för kaffebönder i Uganda

Biodling som säkrar matproduktion och inger hopp
Europa

Biodling som säkrar matproduktion och inger hopp

Gjorgjis klimatanpassning har tryggat skörden
Europa

Gjorgjis klimatanpassning har tryggat skörden

Från ett litet frö i jorden till en varm kopp kaffe
Latinamerika

Från ett litet frö i jorden till en varm kopp kaffe