Bild på en olivkvist i Palestina.

Frågor och svar: Palestina

Foto: Marcus Lundstedt
Foto: Marcus Lundstedt

Varför jobbar We Effect i Palestina?
I Palestina, precis som i våra andra verksamhetsländer, arbetar vi med landsbygdsutveckling, hållbar ekonomisk utveckling och jämställdhet. I Palestina gör vi detta arbete med målet att bidra till en fredligt förhandlad tvåstatslösning mellan Israel och Palestina. Vårt arbete är en viktig del i Sveriges och svenska organisationers gemensamma ansträngningar för fred och utveckling i regionen.  

Vad gör We Effect i Palestina?
Vi bidrar till att utveckla Palestinas landsbygd med satsningar på hållbart jordbruk och ökade inkomster samt fler arbetstillfällen; Vi stödjer utbildningssektorn så unga med funktionsvariationer får möjlighet till utbildning och yrkesutbildning; Vi arbetar för att stärka jämställdheten så kvinnor får sina rättigheter respekterade och mer kontroll över sina liv; Vi bidrar också med insatser för att öka finansiell förståelse med målet att bekämpa fattigdom och ojämlikhet i Palestina. 

Fördömer We Effect Hamas?
Ja, det gör vi. Hamas är en terroristorganisation som gjort sig skyldiga till bestialiska brott mot civila. Vi anser att Hamas hindrar en fredlig utveckling i området och vi arbetar i våra program för att bidra till en fredlig lösning på konflikten och en förhandlad tvåstatslösning. 

Hur vet vi att våra pengar inte stödjer Hamas?
We Effect har robusta system med interna kontroller och uppföljningar. Tillsammans med den svenska biståndsmyndigheten Sida utför vi regelbundna och noggranna kontroller av vår verksamhet i Palestina för att garantera att pengar inte faller i händerna på terroristorganisationer, försvinner i korruption eller bidrar till pengatvätt. Just nu gör vi tillsammans med Sida en extra revision av all vår verksamhet på regeringens begäran. Vi kan alltså tryggt garantera att våra pengar går till rätt saker.  

Jobbar We Effect i Gaza?
Nej. We Effect arbetar idag endast på Västbanken som är det andra palestinska territoriet. Västbanken har ett annat styre än Hamas som styr i Gaza. 

Jobbar We Effect med humanitära insatser?
Nej. We Effect arbetar med utvecklingssamarbete, inte med akuta nödinsatser. Däremot kan vi ställa om en del insatser så att de kan avhjälpa de mest akuta problemen med till exempel livsmedelssäkerhet och informationsinsatser i kriser. Vi ser över de möjligheterna i Palestina nu. 

Hur påverkas We Effect av konflikten?
Även om We Effect och våra partnerorganisationer inte arbetar i Gaza så har vi svårt att bedriva delar av vår verksamhet i dagsläget. Det beror på att säkerhetsläget har försämrats vilket gör det svårt för anställda att resa mellan de olika städer och byar där vi har verksamhet. We Effect utvärderar säkerhetssituationen löpande och återupptar den verksamhet vi kan när vi kan och anpassar verksamheten så gott vi kan tillsammans med våra partnerorganisationer.  

Hur påverkas We Effect av att svenska biståndet till Palestina är pausat?
Vi beklagar regeringens beslut att pausa utvecklingsbiståndet i Palestina. I dagsläget kan vi arbeta vidare med de resurser vi redan har men väldigt snart kommer vi behöva avsluta verksamheter i Palestina om inte regeringen väljer att återuppta stödet till vårt arbete.  

Kan jag skänka pengar direkt till Gaza eller Palestina?
Nej. För att våra insatser ska vara så kostnadseffektiva som möjligt så arbetar vi inte med donationer öronmärkta för enskilda länder eller projekt. Palestina är ett land i stort behov av stöd. Om du väljer att donera pengar till oss kommer ditt stöd möjliggöra vårt arbete där. 

Läs mer:  
 
Generalsekreterare Anna Tibblins uttalande om konflikten här: ”Inget rättfärdigar massmordet på israeliska civila. Inget rättfärdigar massakern av civila i Gaza”  

Hanan Al-Saadi visar upp sina odlingar.
Hanan Al-Saadi. Foto: Robert Englund

Stötta vårt arbete

Ge en gåva som bidrar till att fler människor kan ställa om till ett hållbart jordbruk, öka sina inkomster och ta klivet ur fattigdom för gott.

Ge en gåva nu
Hanan Al-Saadi. Foto: Robert Englund