Bostadsrätt

250 kr

Att veta att man har rätt att bo kvar i sin bostad är en trygghet. Därför har bostadskooperativet vi samarbetar med i Kibera bestämt att den äldre generationen kan, i ett slags testamente, skriva över hyreskontraktet på sina barn. ”Jag är stolt och glad att jag kan erbjuda min dotter detta. Det är inte mycket, men det är säkert”, säger 68-åriga Kazalina som ensam försörjer sin dotter och sina barnbarn.

 

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?