Koförsäkring

350 kr

Försäkra en mjölkko under ett år och ge en familj möjlighet att trygga sin tillgång till mjölk, mat eller andra inkomster. Den här gåvan bidrar till att fler bönder kan bli självförsörjande. Du får ett fint gåvobevis att ge bort.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?