Köksträdgård

106 kr

En köksträdgård ger en familj som lever i fattigdom matförsörjning under ett år. Odlingen sker i säckar och ger näringsrik mat till familjen. Den här gåvan bidrar till att människor som lever i fattigdom kan bli självförsörjande.

 

Du får ett fint digitalt gåvobevis som kan skickas direkt till mottagaren via e-post eller som kan skrivas ut.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?